Stručne studije

Održivo d.o.o. (2021): Idejno rješenje regenerativne poljoprivrede za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena na području Jasen u NATURA 2000 području Vransko jezero i Jasen. (Autori abecednim redom: Bišćević, C., Bota, H., Gracin, M., Ivasović H., Rako, I., Trifunović, V., Zlojtro, I.)

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost Studija krajobrazna arhitektura Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 3E projekti d.o.o., Zelena infrastruktura d.o.o. (2020):  Krajobrazna osnova sa studijom vrednovanja i osjetljivosti krajobraza Parka Prirode Vransko jezero. (Autori: Andlar, G., Ljeljak, M., Šteko, V.)

Ekološki institut Ecologica (2021): Plan prilagodbe na klimatske promjene na području Parka prirode Vransko jezero. (Autori: Karoglan Todorović, S., Znaor, D.)

Apsolon strategija d.o.o. (2021): Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u Parku prirode Vransko jezero

Skip to content