Ptice

Prstenovački kamp

Prstenovanje ptica na području Parka prirode Vransko jezero se odvija dugi niz godina:

  • 2001: ornitološki kamp na Vranskom jezeru utemeljilo je Hrvatsko ornitološko društvo u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Vransko jezero.
  • 2004: rad ornitologa na Vranskom jezero znatno je unaprijeđen i proširen. Izgrađena je trajna ornitološka postaja „Vransko jezero“ čime su stvoreni izvrsni uvjeti za kontinuirano održavanje ornitološkog kampa.
  • 2015: kampom koordinira Ornitološko društvo „Brgljez kamenjar“ koje okuplja amaterske i profesionalne ornitologe, ovlaštene za prstenovanje ptica od strane Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).
  • 2017: godine prstenovanje je standardizirano od strane Zavoda za ornitologiju (HAZU) koji je izradio protokol za provedbu standardiziranog prstenovanja.
  • 2020: kamp nije održan uslijed pandemije.
  • 2021: organizaciju prstenovanja preuzima Javna ustanova Park prirode Vransko jezero u suradnji sa Zavodom za ornitologiju (HAZU).

Ornitološki kamp traje u prosjeku više od sto dana godišnje i u njemu sudjeluje oko 10 glavnih prstenovača te manji broj prstenovača pripravnika, volontera, ali i manjih grupa studenata, učenika i posjetitelja koji dolaze prema najavi i organizirani u manje grupe. Prstenovački kamp tako osim znanstvene ima i važnu edukativnu komponentu.

Prstenovanjem ptica prikupljaju se podaci o važnosti Vranskog jezera u selidbenim putovima ptica. Ptice se hvataju posebnim finim mrežama koje ne ozljeđuju ptice te im se nakon oslobađanja iz mreža na nogu stavlja lagani aluminijski prsten s jedinstvenom kombinacijom brojki i slova te oznakom naše zemlje. Ptice se nakon prstenovanja puštaju neozlijeđene na slobodu. Nakon uvođenja standardiziranog prstenovanja godišnje se prstenuje oko 6.000 ptica.

Od 2001. godine ukupno je prstenovano 180 različitih vrsta ptica. Najbrojnija prstenovana ptica je lastavica, a za njom slijede trstenjak cvrkutić, veliki trstenjak, trstenjak rogožar, siva grmuša, španjolski vrabac te crnokapa grmuša.

Najvažnije ptice su trstenjaci koji u velikom broju koriste Vransko jezero kao odmorište tijekom migracija. Prstenovano je 7 različitih vrsta trstenjaka: poljski trstenjak Acrocephalus agricola, veliki trstenjak Acrocephalus arundinaceus, trstenjak žbunjar Acrocephalus dumetorum, crnoprugasti trstenjak Acrocephalus melanopogon, trstenjak mlakar Acrocephalus palustris, trstenjak rogožar Acrocephalus schoenobaenus i trstenjak cvrkutić Acrocephalus scirpaeceus.

Back to top button
Skip to content