Ptice

Položaj u migracijskim putevima

Položaj jezera u globalnim migracijskim sustavima ptica

Za migracija Vransko jezero koriste preletničke populacije čak oko 140 vrsta ptica. Kao odmorište i hranilište ptica selica Vransko jezero je od velike međunarodne važnosti. Na slici su ucrtani nalazi ptica prstenovanih na Vranskom jezeru a nađenih izvan tog područja, te nalazi ptica prstenovanih izvan ovog područja, a nađenih na Vranskom jezeru. Narančaste točke prikazuju porijeklo ptica koje koriste Vransko jezero, a zelene područja preko kojeg ptice nastavljaju put nakon jezera.

Na osnovu te karte možemo reci da Vransko jezero koriste ptice iz cijele Srednje, Sjeverne i Istočne Europe. Najslabije su na karti zastupljeni nalazi ptica iz istočne Europe, ali vjerojatno ne zato što bi ih preko jezera prelazilo malo već zato što se u tom području prstenuje vrlo malo ptica, praktički zanemariv broj. Stoga je i nepoznato koliko se na istok pružaju područja s kojih ptice prelaze preko jezera.

Nakon odmora i hranjenja na Vranskom jezeru, ptice nastavljaju selidbu u tri glavna smjera. Zapadni smjer zaobilazi Jadransko more te preko Sjeverne Italije, i dalje uz obalu Sredozemlja preko Gibraltara ide u Afriku. Prekojadranski smjer koriste ptice koje prelijeću Jadran, prelaze Italiju i vjerojatno u dva smjera (preko Južne Italije i Sicilije te preko Korzike i Sardinije) prelijeću Sredozemlje. Jugoistocni smjer vodi niz obalu Jadrana i preko Balkana vjerojatno dalje do Male Azije i Bliskog Istoka. Taj je smjer daleko najslabije zastupan nalazima je se u tom području, kao i u Istočnoj Europi ptice prstenuju vrlo malo.

Iz karte nalaza nedvojbeno proizlazi da je Vransko jezero dio selidbenog sustava koji zauzima Srednju, Sjevernu, Istočnu Europu, Jugozapadnu i Jugoistočnu Europu, cijelo područje Sredozemlja, i Afriku, a vjerojatno i Zapadnu Aziju, te Bliski i Srednji Istok.

Brojnost ptica koje sele preko Vranskog jezera vrlo je teško utvrditi. Zahvaljujući prebrojavanjima tijekom jesenje selidbe, te akcijama prstenovanja koje provodimo posljednjih godina (od 2001.), u grubo procjenjujemo da za jesenje selidbe, od kolovoza do listopada u Parku prirode svakodnevno boravi, ovisno o intenzitetu selidbe, između 20.000 i 200.000, ponekad i do 400.000 preletnica. Prema tome, početkom jeseni u Parku prirode boravi povremeno i do 1.000.000 ptica, pripadnica lokalne gnijezdeće populacije i preletničke populacije. Koliki je ukupni broj ptica koje za cijele selidbe prelete preko Parka prirode ne možemo procijeniti, no sigurno je veći (možda i višestruko) od 1.000.000.

Mjesta prstenovanja i nalaza ptica koje obitavaju na Vranskom jezeru. Plavom je bojom označen položaj Vranskog jezera, narančastom mjesta nalaza s područja s kojih ptice dolaze na Vransko jezero, a zelenom mjesta nalaza s područja na koja odlaze s Vranskog jezera. Na slici su prikazani samo nalazi ptica u Europi.

(preuzeto iz „Inventarizacija i valorizacija ornitofaune Parka prirode Vransko jezero“, Zavod za ornitologiju, HAZU, 2004.)

Back to top button
Skip to content