O nama

Ustrojstvo Ustanove

Javnom ustanovom upravlja peteročlano Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednice i četiri predstavnika: nadležnog ministarstva, lokalne zajednice i jednog predstavnika radnika. Ravnatelj Ustanove upravlja organizacijom i poslovnim aktivnostima. Članove Upravnog vijeća i ravnatelja Javne ustanove imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode. Stručni poslovi upravljanja zaštićenim područjem u nadležnosti su Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode pod vodstvom stručnog voditelja, kojeg imenuje Upravno vijeće. Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Ustanove uređeni su Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
Unutar Javne ustanove Park prirode Vransko jezero postoji šest ustrojstvenih jedinica.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Vransko jezero:

 • Karla Fabrio Čubrić, predsjednica
 • Marijana Kolar, članica
 • Marta Grgić, članica
 • Katarina Kurtov, članica
 • Katarina Birkić, članica


Ustrojstvene jedinice Javne ustanove Park prirode Vransko jezero

URED RAVNATELJA

ODJEL STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE

 • Maja Ćuže Denona, dipl. ing. biol., stručna voditeljica
 • Norma Fressel, dipl. ing. biol., viša stručna savjetnica za edukaciju
 • Iva Rogić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za upravljanje prirodnim resursima
 • Ivana Štulina, mag. biol., viša stručna savjetnica za edukaciju
 • Marija Kragić, mag. biol. et oecol. mar., stručna suradnica biolog
 • Maja Bjelić Laušić, mag. oecol. et prot. nat., viša stručna savjetnica za edukaciju (porodiljni dopust)
  Email: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

ODJEL ČUVARA PRIRODE

 • Dario Rogić, dipl. oec., glavni čuvar prirode
 • Zoran Jakobac, dipl. ing. tehnologije, čuvar prirode I. vrste
 • Ivica Krpeta, čuvar prirode III. vrste
 • Josip Kamber, čuvar prirode III. vrste
 • Danijel Zelić, čuvar prirode III. vrste

ODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA

 • Mario Marketin, voditelj odsjeka tehničkih poslova i održavanja
 • Marko Čirjak, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Vitomir Šarić, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Žarko Rakić, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Tomislav Barešić, vozač
 • Luka Radaš, zapovjednik/upravitelj broda

ODSJEK ZA POSJETITELJE, PROMIDŽBU I TURISTIČKU DJELATNOST

 • Ivana Cerovečki, dipl. turistički komunikolog, viša stručna savjetnica za promidžbu i prezentaciju
  Email: info@pp-vransko-jezero.hr

ODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Back to top button
Skip to content