Rekonstrukcija ornitološke postaje, promatračnice i pristupne staze

Cilj projekta je obnoviti ornitološku postaju za boravak istraživača i volontera na prstenovačkom kampu s promatračnicom i pristupnim putem.

Back to top button
Skip to content