O nama

Prostorni plan

Zakon o proglašenju Parka prirode Vransko jezero (NN 77/99) definira granicu zaštićenog područja člankom 2. kako slijedi:

Granica parka prirode “Vransko jezero” polazi od kapelice Sv. Nedjelja u Marini pored ceste Pakoštane – Vrana, ide na jugoistok rubom postojećega ornitološkog rezervata preko kote 108 (Kosovac), zatim na kote 197 (Zverinac), 3030 (Štandarac), 288 (Bakrač), 121 (Ljubovnik), onda skreće na jugozapad do kote 109 (Tuštica), a zatim na sjeverozapad Jadranskom magistralom u dužini od 3,5 km, pa sporednim putem između Jadranske magistrale i Vranskog jezera do izlaska na cestu Pakoštane – Vrana, te dalje tom cestom do polazne točke kapelice Sv. Nedjelje u Marini.

Granice Parka prirode i Posebnog ornitološkog rezervata korištene prilikom izrade ovog plana preuzete su iz Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti Ministarstva kulture.

Prostorni plan:
https://mpgi.gov.hr/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/prostorni-planovi-drzavne-razine/prostorni-planovi-parkova-prirode/prostorni-plan-pp-vransko-jezero/3470

Back to top button
Skip to content