O nama

Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova “Park Prirode Vransko jezero” nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.), te CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti (V 1.1, studeni 2019.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.pp-vransko-jezero.hr i sve podstranice.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom nove web stranice tijekom 2020. godine, te postavljanjem dodatka za prilagodbu zahtjevima digitalne pristupačnosti ispunjena je većina zahtjeva Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • dio fotografija nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

Javna ustanova “Park Prirode Vransko jezero” radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 27. lipnja 2022., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je automatizirana provjera pristupačnosti korištenjem alata WAVE.

Javna ustanova “Park Prirode Vransko jezero” će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaju bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije će se koristiti za obavještavanje Javne ustanove o eventualnim neusklađenostima sa Zakonom o pristupačnosti, te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene, odnosno sve upite u vezi s pristupačnosti mrežne stranice, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na adresu: info@pp-vransko-jezero.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijesti ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na broj telefona: +385 (0)1 2099 120 ili putem elektroničke pošte na adresu: pristupacnost@pristupinfo.hr

Back to top button
Skip to content