Sportski ribolov

Informacije za ribiče

NOVOSTI!

Prilikom revizije ribolovno-gospodarske osnove koja se sad naziva plan upravljanja ribolovnom zonom, s ciljem očuvanja vodenog ekosustava te o njemu ovisnih ugroženih staništa i vrsta koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže, izrađene su nove mjere zaštite i održivog gospodarenja ribljim zalihama Vranskog jezera koje su prilagođene trenutnoj situaciji u jezeru i primjenjuju se od 9. siječnja 2024. godine.

Neke od tih mjera koje ističemo su:

Zabrana korištenja boili, peleta, kukuruza, kruha i druge hrane za prihranu riba

Svako ubacivanje koncentrirane i obogaćene hrane negativno utječe na dobro stanje voda i biološku raznolikost. S ciljem oporavka ekoloških uvjeta plitkog jezera nije dopuštena prihrana riba (boilama, peletima ili drugom hranom bogata mineralima) u Vranskom jezeru kako bi se spriječilo dodatno opterećivanje jezera hranjivim tvarima.

Zabranjen ribolov živim mamcima stranih vrsta riba i strogo zaštićenih vrsta riba

U lovu na predatorske vrste nisu dozvoljeni živi mamci stranih vrsta riba što se odnosi i na vrste uhvaćene u jezeru (štuka, šaran, som, linjak, babuška, bezribica, gambuzija i sunčanica), a pogotovo one iz drugih ribolovnih voda budući da predstavljaju rizik slučajnog unosa strane vrste u jezero. Također, nije dozvoljeno koristiti mamce strogo zaštićenih vrsta riba jer se one, ukoliko se ulove, odmah trebaju neozlijeđene vratiti u vodu.

Koje vrste riba možete koristiti kao žive mamce? Npr. drlju (Scardinius dergle) uhvaćenu u Vranskom jezeru.

Dozvoljeni mamci biljnog podrijetla su svi prirodni (žitarice i leguminoze) i prerađeni mamci (kruh, boile, žganci, paste – od sira, kruha, mesa, konoplje, gotova hrana za pse i mačke) te umjetni mamci koji privlače ribu svojim izgledom, bojom, kretanjem u vodi oponašajući prirodnu hranu (wobleri i metalne varalice).

Ribolov po modelu „ulovi i pusti“ 

Niti jedan primjerak slijedećih ugroženih, strogo zaštićenih vrsta riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora vratiti u vodu iz koje je ulovljen:

Anguilla anguilla (jegulja)
Knipowitschia panizzae (glavočić vodenjak)
Rutilus aula (masnica)
Salaria fluviatilis (riječna babica).

Ukinut lovostaj za strane vrste

Strane vrste (štuka, šaran, som, linjak, babuška, bezribica, gambuzija i sunčanica) mogu se loviti neograničeno te je zabranjeno njihovo vraćanje u vodu. Strane vrste, a posebno šaran i babuška, hrane se kopajući po mulju jezera te time podižu sediment u jezersku vodu, što ju dodatno zamućuje, a ono što je još važnije onemogućuju obnovu algi parožina (Characeae).

Za sve vrste cipala (Chelon labrosus – cipal putnik, Liza saliens – cipal dugaš, Mugil cephalus – cipal glavaš) i Scardinius dergle – drlju dozvoljeni ulov je do 2 komada po ribiču dnevno.

Dokumenti:

 

Dragi ribiči!

Javna ustanova odgovorna je za gospodarenje ribolovnom zonom unutar granica Parka prirode Vransko jezero te upravljanje ribljim fondom u cilju održavanja ravnoteže između potreba ptica, riba i vas – ribiča, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Ribolovno gospodarskom osnovom Park prirode Vransko jezero.

Za sportski ribolov na Vranskom jezeru moguće je kupiti ribolovnu dozvolu s rokom važenja:

 • jedan dan (dnevna dozvola, vrijedi od 00:00 do 24:00 sata datuma za koji važi dozvola)
 • tri dana (trodnevna dozvola, vrijedi od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola)
 • sedam dana (tjedna dozvola, od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola)
 • godišnja dozvola (od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana dozvola)
 • godišnja dozvola za HRVI (od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana dozvola)

Cijene ribičkih dozvola za 2024. godinu:

 • dnevna dozvola: 10,00 € (75,35 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 2,65 € (20,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 7,35 € (55,38 kn))
 • trodnevna dozvola: 27,00 € (203,43 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 6,64 € (50,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 20,36 € (153,38 kn))
 • tjedna dozvola: 54,00 € (406,86 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 9,29 € (70,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 44,71 € (336,87 kn))
 • godišnja dozvola, godišnja dozvola za HRVI: 93,00 € (700,71 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 13,27 € (100,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 79,73 € (600,73 kn))

 

PRODAJA DOZVOLA

Ribičke dozvole za sportski ribolov mogu se kupiti u uredu Parka prirode Vransko jezero u Biogradu na Moru, Kralja Petra Svačića 2/II (ponedjeljak-petak, 7-15 sati) ili tijekom turističke sezone (od Uskrsa do listopada) u info centrima Crkvine i Prosika.

Prilikom kupnje godišnje ribičke dozvole obavezno je ponijeti / imati:

 • novo uvjerenje o položenom ribičkom ispitu (za zamjenu uvjerenja nadležni su županijski športsko-ribolovni savezi)
 • osobnu iskaznicu
 • Email adresu (obavezan podatak u aplikaciji; mora biti važeća i jedinstvena, dvije ili više osoba ne mogu biti unesene u bazu s istim Emailom)

Za kupnju godišnje dozvole za HRVI koji to pravo ostvaruju na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19), potrebno je predočiti i potvrdu o statusu HRVI izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje. Godišnje dozvole za HRVI kupljene u Parku prirode Vransko jezero vrijede i na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.

Kod kupnje dnevnih i višednevnih dozvola nema obveze polaganja ribičkog ispita; potrebno je ponijeti / imati:

 • osobnu iskaznicu
 • OIB
 • Email adresu (obavezan podatak u aplikaciji; mora biti važeća i jedinstvena, dvije ili više osoba ne mogu biti unesene u bazu s istim Emailom)

Ribičku dozvolu možete kupiti i na način da nam na Email adresu: info@pp-vransko-jezero.hr dostavite ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj osobne iskaznice, adresu, telefonski broj i vaš Email, uz napomenu koju vrstu ribičke dozvole želite kupiti. Ukoliko se radi o kupnji godišnje dozvole, potrebno je dostaviti i presliku novog uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, a za godišnju HRVI dozvolu i presliku potvrde o statusu HRVI izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje. Nakon dostave svih potrebnih podataka, poslat ćemo vam podatke za uplatu.

(Napomena: ukoliko iznos uplatite na IBAN Javne ustanove, a ne dostavite nam na Email adresu ili telefonskim putem na +385 (0)23 383 181 sve potrebne podatke, ribička dozvola ne može biti izdana! Obavezna je dostava podataka, jer se dozvole izdaju u aplikaciji Ministarstva poljoprivrede za što su potrebni svi gore navedeni podaci. Ribolov bez valjane ribičke dozvole smatrat će se prekršajem koji podliježe novčanoj kazni po članku 73. stavku 6. točki 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.)


Ribičku dozvolu je potrebno kupiti prije dolaska na ribolovnu poziciju!


Ribolov je dopušten od izlaska sunca do 23 sata. Ribolov noću i noćenje na ribolovnim pozicijama nisu dopušteni!

Za potpuniji doživljaj sportskog ribolova, ribičima su na raspolaganju kajaci za ribolov, jednosjedi i dvosjed, koje se može iznajmiti na info centru Prosika svaki dan tijekom turističke sezone (od Uskrsa do listopada).

Cjenik usluga vezanih uz sportski ribolov u Parku prirode Vransko jezero.


Od 01.01.2021. svi ribiči su dužni prilikom dolaska na ribolovnu poziciju obavezno se prijaviti u aplikaciji mRibic, a prilikom odlaska s pozicije u aplikaciji upisati zadržani ulov i odjaviti se. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Play-u i App Store-u; kao korisničko ime unosi se OIB, dok je lozinka broj važeće ribičke dozvole.

Back to top button
Skip to content