Održana edukacija za koordinatore volontera

Održana edukacija za koordinatore volontera

U sklopu projekta “VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE!“, na kojem je JU Park prirode Vransko jezero partner, održana je edukacija za koordinatore volontera u parkovima, školama te odgojnim ustanovama. Edukacija je održana u Makarskoj od 4. do 6.12.2017. godine gdje je domaćin ove trodnevne radionice bio Park prirode Biokovo. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera koji se do sada nisu imali prilike educirati za koordinatore volontera.

Sudionici su upoznati sa zakonodavnim okvirom za volontiranje u Hrvatskoj, ulogama koordinatora volontera te svim fazama ciklusa upravljanja volonterima na zanimljiv i interaktivan način. Razmjenom iskustava utvrđen je interes škola te je napravljen nacrt programa školskog volontiranja u Parku prirode Vransko jezero.

JU Park prirode Vransko jezero potiče uključivanje zainteresiranih pojedinaca i grupa u aktivnosti koje ustanova provodi u zaštićenom području te radi na jačanju vlastitih kapaciteta za rad s mladim volonterima u zaštiti okoliša i prirode. Nakon provedene edukacije u Makarskoj, JU PP Vransko jezero ima ukupno 3 djelatnice educirane za rad s volonterima budući da su u sklopu razvoja volonterskih programa u zaštićenim područjima (NIP projekt) 2 djelatnice JU PP Vransko jezero već prošle edukaciju za koordinatore volontera.

odrzana-edukacija-za-koordinatore-volontera-01 odrzana-edukacija-za-koordinatore-volontera-02 odrzana-edukacija-za-koordinatore-volontera-03

Skip to content