I ovce i novce?

I ovce i novce?

Pozivamo vas na sljedeću aktivnost koja se provodi u sklopu projekta: “Oživljavanje lokalnih tradicijskih praksi održivog korištenja prirodnih resursa otoka Murtera i njegove prirodne regije”.Cilj radionice jest jačanje kapaciteta sudionika na temu usluga ekosustava i dobrobiti dvaju zaštićenih te Natura 2000 područja kao i predstavljanje rezultata analize vrijednosti usluga ekosustava provedene kroz metodologiju „Procjene dobrobiti Zaštićenih područja parkova Dinaskog Luka“.
Tema radionice biti će usluge ekosustava tj. dobrobiti ili dobra koje priroda pruža besplatno a čovjek ih koristi. Usluge se odnose na ekosustave prirodne regije otoka Murtera kao Natura 2000 područja, Parka prirode Vransko jezero i Nacionalnog Parka Kornati.
Neformalna radionica o vrijednosti usluga ekosustava Murterskog kraja održati će se 21.studenog 2014. u 10 sati u restoranu Marine Hramina, Put gradine bb., Murter.
Kroz radionicu okupljamo sve zainteresirane dionike voljne sudjelovati u cjelovitom tijeku projekta.

Molimo vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 19. studenog na kontakt mail:
norma.fressel@pp-vransko-jezero.hr ili broj. 0912323099.

10:15 – 10:40 Imati i ovce i novce?! – Uvod u usluge ekosustava (Norma Fressel, JUPP Vransko jezero)
10:40 – 11:00 Rezultati analize istraživanja Dobrobiti Zaštićenih područja: JUPP Vransko jezero i NP Kornati (Kasandra Zorica Ivanić, WWF)
11:00 – 11:15 Usluge ekosustava i održivi turizam – kulturne usluge ekosustava PP Vransko jezero (Norma Fressel, JUPP Vransko jezero)
11:15 – 11:30 Kratka diskusija i pitanja
11:30 – 12:00 Pauza za kavu
12:00 – 14:00 Uključivanje dionika i rad u grupama – metoda Art of Hosting (Ana Raguž, Fenix Arbor)
14:00 – 15:00 Ručak

Projekt se provodi u sklopu programa IPA 2011 „Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“. Projekt financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja “Argonauta” i projektnih partnera i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije niti Ureda za udruge RH.

Plakat

Plakat

Skip to content