Završna radionica s dionicima projekta Change we care

Završna radionica s dionicima projekta Change we care

Plan prilagodbe na klimatske promjene i idejno rješenje regenerativne poljoprivrede za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena na području Jasen predstavljamo na završnoj radionici projekta “Change we care” u četvrtak 28. listopada u poduzetničkom inkubatoru u Biogradu na moru. Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti najkasnije do 27. listopada  u 12 sati na e-mail: sonja@ecologica.hr

zavrsna-radionica-s-dionicima-projekta-change-we-care-02a

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero jedan je od 11 projektnih partnera na projektu CHANGE WE CARE.

Projekt CHANGE WE CARE je odobren za sufinanciranje u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., Prioritetne osi 2: Sigurnost i otpornost, Specifičnog cilja 2.1: Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine. Cilj projekta CHANGE WE CARE je stvoriti povezanost među svim dionicima i unaprijediti kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti kroz proces izrade mjera prilagodbe na klimatske promjene u obalnom području.

Glavni rezultat projekta je prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama i uz njih vezanim promjenama u vodnim sustavima kreatorima politika te podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.