Sastanak dionika za plan prilagodbe na klimatske promjene

Sastanak dionika za plan prilagodbe na klimatske promjene

U srijedu 5. svibnja održan je drugi sastanak dionika u sklopu projekta Change we care. Petnaestak dionika vezanih uz problematiku održivog upravljanje vodom u svijetlu klimatskih promjena, okupilo su se u Biogradu na Moru u dvorani poduzetničkog inkubatora u Biogradu na moru. Radionicu su vodili i moderirali konzultanti iz Ekološkog instituta Ecologica, Sonja Karoglan Todorović i Darko Znaor.

Cilj radionice bio je je produbljivanje razumijevanja održivog gospodarenja vodom na području Parka prirode Vransko jezero i njegovim rubnim dijelovima – s posebnim osvrtom na potrebe i opravdanost navodnjavanja poljoprivrednih površina te prirodnog sezonskog plavljenja površina na Jasenu. Radionici su, osim poljoprivrednih proizvođača, prisustvovali i predstavnici, Ministarstva poljoprivrede, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode  i Uprave  za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zadarske županije, jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda i znanstvene zajednice te privatnog sektora. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu prirode i okoliša, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sudionicima je iznio mjere zaštite i te objasnio što podrazumijeva upravljanje Natura 2000 staništima s naglaskom na vrijednosti vlažanih livada. Josip Rubinić, hidrolog i profesor na Građevinskom fakultet Sveučilišta u Rijeci iznio je saznanja o hidrološkom režimu područja Vranskog jezera te poveznice hidrologije i klimatskih promjena s poljoprivredom. Daniel Segarić iz Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije predstavio je program navodnjavanja na području Vranskog polja i njegovo stanje provedbe.  Ivan Peša, voditelj vodnogospodarske ispostave za mali sliv “Zrmanja-Zadarsko primorje”, Hrvatskih voda govorio je o izazovima mogućeg prirodnog sezonskog plavljenja površina na Jasenu. Plodna diskusija tijekom sastanka doprinijela je boljem razumijevanju brojnih vrijednosti  i načina korištenja prostora te dala informacije za izradu Plana prilagodbe na klimatske promjene.

U popodnevnom nastavku programa u 19 sati u općinskoj vijećnici u Pakoštanima, održana je fokus grupa s poljoprivrednim proizvođačima s područja Parka prirode i okolice. Na sastanku se razgovaralo o mjerama prilagodbe na klimatske promjene te mogućnosti suradnje s parkom Prirode Vransko jezero u provedbi mjera i drugih oblika suradnje.  Ovim putem svim sudionicima zahvaljujemo na uspješnoj komunikaciji i spremnosti na suradnju.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero jedan je od 11 projektnih partnera na projektu CHANGE WE CARE.

Projekt CHANGE WE CARE je odobren za sufinanciranje u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., Prioritetne osi 2: Sigurnost i otpornost, Specifičnog cilja 2.1: Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine. Cilj projekta CHANGE WE CARE je stvoriti povezanost među svim dionicima i unaprijediti kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti kroz proces izrade mjera prilagodbe na klimatske promjene u obalnom području.

Glavni rezultat projekta je prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama i uz njih vezanim promjenama u vodnim sustavima kreatorima politika te podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.

sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-01 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-02 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-03 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-04 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-05 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-06 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-07 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-08 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-09