Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta za tip operacije 8.5.2. iz mjere M8 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta za tip operacije 8.5.2. iz mjere M8 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero je dana 19. lipnja 2020. u Splitu s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala Ugovor o financiranju za tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u provedbi mjere M8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Sredstva potpore osigurana su iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EU kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a RH s 15% udjela.

Ukupna vrijednost projekta Uređenje staza, postavljanje urbane opreme i signalizacije u dijelu Parka prirode Vransko jezero iznosi 693.255,00 kn te je za ukupno prihvatljive troškove odobren intenzitet potpore od 100% u iznosu od 693.190,10 kn.

Područje projektnog ulaganja nalazi se u šumskom području u neposrednoj blizini Draga, uz samu obalu Vranskoj jezera te kao takvo predstavlja područje rekreacije, mjesta za odmor i športski ribolov za lokalno stanovništvo, izletnike, turiste i posjetitelje Parka prirode. Kroz projekt će se urediti staze, postaviti stolovi i klupe, koševi za smeće, uredit će se trim staza i postaviti niz edukativnih ploča i posjetiteljske signalizacije, kako bi se povećala dostupnost rekreacijskih, turističkih i zdravstvenih koristi šuma, uz podizanje spoznaje o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti, uslugama šumskih ekosustava te ekološkoj mreži NATURA 2000. Uz ribolovne pozicije postavit će se i informacije o ribljim vrstama te uvjetima ribolova na Vranskom jezeru.

Print

Skip to content