Početak projekta “VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE”

Početak projekta “VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE”

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero partner je na projektu „VOLontiraj za PRIRODU, VOLontiraj za SEBE! – školskom volonterskom programu u zaštićenim područjima prirode“ . 16. i 17. listopada 2017. u Skradinu u Nacionalnom parku Krka održan je inicijalni interni sastanak svih partnera u projektu s ciljem upoznavanja s projektom, projektnim aktivnostima i administracijom u sljedeća 24 mjeseca, koliko će projekt trajati, te utvrđivanja potreba javnih ustanova i odgojno-obrazovnih institucija i razvijanja projekta volontiranja. Projekt je započeo 1. rujna 2017., a osim što promovira i potiče provedbu programa školskog volontiranja u zaštićenim područjima prirode, uključuje i rad na razvoju socijalnih vještina mladih.

Projekt „VOLontiraj za PRIRODU, VOLontiraj za SEBE!“ financiraju Europska unija, iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Koordinator projekta je Udruga Sunce. Uz Javnu ustanovu Park prirode Vransko jezero partneri na projektu su Liga za prevenciju ovisnosti, Obrtno tehnička škola Split, Prirodoslovno tehnička škola – Split, Centar za pružanje usluga u zajednici, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Javna ustanova Nacionalni park Krka i Javna ustanova Park prirode Telašćica.

Ciljevi projekta su razvijanje i unaprjeđenje kapaciteta u odgojno-obrazovnim institucijama i javnim ustanovama za zaštitu prirode i kapaciteta partnerskih usluga za volontiranje mladih u zaštiti okoliša i prirode. Projektom se također želi povećati broj educiranih i osnaženih volontera srednjoškolaca za aktivno sudjelovanje i volontiranje u zajednici i sektoru zaštite prirode i okoliša, osigurati prijenos znanja i iskustva i promovirati provedba programa školskog volontiranja u zaštićenim područjima prirode.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero već provodi programe volontiranja, a ima i iskustvo u edukativnom radu s djecom i mladima. 2016. započet je program volontiranja koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) osmislilo i pokrenulo u jedanaest parkova prirode i osam nacionalnih parkova. Volonterskim programima omogućuje se sustavno uključivanje zainteresiranih pojedinaca i grupa u aktivnosti koje ustanove provode u zaštićenim područjima.

Skip to content