Informacije za ribiče

LOVOSTAJ

ŠTUKA: od 01. veljače do 31. ožujka
ŠARAN: od 01. travnja do 31. svibnja
SOM: od 16. travnja do 15. lipnja

Dragi ribiči!

Javna ustanova odgovorna je za upravljanje ribljim fondom u cilju održavanja ravnoteže između potreba ptica, riba, i vas – ribiča, a poštujući pozitivne zakonske propise i najnovije smjernice stručnih studija. Kako bi i u narednim desetljećima bilo moguće uživati u Vranskom jezeru iščekujući da trzne šaran ili štuka, dok s druge strane jezera prelijeću međunarodno nam značajni mali vranci i čaplje, te da jezerska jegulja ne bi postala tek mit iz prošlosti ovog kraja – potrebno je pridržavati se pravila.

Cjenik usluga vezanih uz športski ribolov u PP Vransko jezero možete pronaći OVDJE.

Dozvole za športski ribolov se mogu kupiti u uredu Parka prirode u Biogradu n/M, Kralja Petra Svačića 2/II (ponedjeljak – petak, 8 – 16 sati) ili tijekom turističke sezone u info centrima Crkvine, Kamenjak i Prosika (svibanj – rujan).
Dozvolu je potrebno kupiti prije dolaska na ribolovnu poziciju!

Godišnje dozvole za športski ribolov za invalide Domovinskog rata kupljene u Parku prirode Vransko jezero vrijede i na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.

1. U Rezervatu ribolov nije dozvoljen!
Ornitološki rezervat je maleno područje – ostatak nekadašnje močvare koja pruža posljednje utočište brojnim pticama močvaricama. One zimuju i gnijezde u tršćaku, na poplavnim livadama se hrane. Kako bi se smanjila ometanja ugroženih i strogo zaštićenih ptica na minimum, u Ornitološkom rezervatu zabranjen je ribolov, kao i sve rekreativne aktivnosti i općenito boravak posjetitelja bez vodiča iz Javne ustanove. Ova se odluka odnosi na čitavo područje Rezervata (sjeveroistočni dio Vranskog jezera).

2. Jegulja strogo zaštićena!
S obzirom na izvješćivanje struke o kontinuiranom padu broja jegulja na Vranskom jezeru, Ministarstvo kulture je još 2009. godine, u “Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim”, proglasilo populacije jegulje na Vranskom jezeru strogo zaštićenom. To prema Zakonu o zaštiti prirode znači da je u Vranskom jezeru zabranjeno jegulju na bilo koji način loviti, kao i ometati je u migraciji. Iako ova odluka nije novost, primijetili smo potrebu da je dodatno istaknemo kako ne bi promaknula nijednom ribiču. Jegulja je autohtona vrsta u jezeru, nastanjena u njemu od davnina. Od unosa drugih ribolovnih vrsta, naknadno unesenih ljudskom rukom, jegulja je postala izbjeglica u vlastitom jezeru, boreći se sa stranim i invazivnim vrstama za hranu i životni prostor.
Sa senzibilitetom za tradiciju ovog kraja, koja je stoljećima uvrštavala jegulju u svoju kuhinju, pozivamo lokalno stanovništvo da zajedno s nama sačuva u priči i slici tradicionalne načine hvatanja jegulje kao zanimljivost koja će dati dodatni šarm prošlosti ovog kraja u očima posjetitelja iz današnjeg svijeta stakla i betona, a neće lišiti naše potomke mogućnosti da svojim očima vide jegulju Vranskog jezera.

ribolov-01 ribolov-02 ribolov-03 ribolov-04 ribolov-05 ribolov-06 ribolov-07 ribolov-08

 

Izvadak iz Pravilnika o športskom ribolovu u Parku prirode Vransko jezero

Ovlaštenik ribolovnog prava, Javna ustanova Park prirode “Vransko jezero” na ribolovnim vodama kojima upravlja i gospodari, temeljem čl. 22., stavak 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, za ribiče koji ovdje love ribu propisuje sljedeća pravila ponašanja i poštivanja organizacijske strukture i odluke koje treba provoditi radi održivog gospodarenja ribolovnim vodama:

1. Športski ribolov se može obavljati na cijelom području Vranskog jezera, osim na području Ornitološkog rezervata (sjeveroistočni dio Vranskog jezera).
2. Prilikom obavljanja športskog ribolova svaki ribič je dužan kod sebe imati: dozvolu za športski ribolov (godišnju ili dnevnu), potvrdu o položenom ribičkom ispitu (nije potrebno za dnevnu dozvolu), upisnik dnevnog ulova i osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument.
3. Ribič je obavezan upisivati ulov u popis ulova prilikom ribolova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ribolova.
4. Ribič je dužan na zahtjev ribočuvara dati na uvid dozvolu za športski ribolov, potvrdu o položenom ispitu, upis dnevnog ulova, osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument te ribolovni pribor.
5. Prilikom obavljanja ribolova zabranjeno je unošenje, ispuštanje ili odlaganje u vodu hranjivih (kemijski spojevi važni za rast i razvoj organizama, soli dušika, fosfora i slično) i drugih tvari.
6. Zabranjeno je unošenje alohtonih (stranih) vrsta riba ili drugih organizama u jezero (školjke, pijavice i s1.).
7. Zabranjeno je ispiranje posuda ili izlijevanje vode donesene iz drugog ribolovnog područja ili ribogojilišta.
8. Zabranjeno je ostavljati ribolovni pribor u ribolovnoj vodi bez nadzora.
9. Zabranjeno je ometanje ribiča bukom, glazbom, galamom ili na druge načine.
10. Zabranjena je izrada nadstrešnica i sličnih objekata na i uz ribolovnu vodu.
11. Dopušta se dnevni ulov od 2 komada, ukupne težine do 8 kg, za sljedeće vrste:
– štuka (Esox lucius),
– som (Silurus glanis),
– šaran (Cyprinus carpio),
– linjak (Tinca tinca),
– cipal putnik (Chelon labrosus),
– cipal balavac (Liza ramada),
– cipal glavaš (Mugil cephalus)
uz lovostaj za:
– štuku (Esox lucius) – od 01 . veljače do 31. ožujka,
– šarana (Cyprinus carpio) – 01. travnja do 31. svibnja,
– soma (Silurus glanis) – 16. travnja do 15. lipnja.
12. Dopuštena količina dnevnog ulova iz točke 11. ne odnosi se na trofejni ulov, dnevno je dozvoljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe koja može biti teža od 8 kg.
13. Dozvoljava se lov bez ograničenja na vrste: gambuzija (Gambusia affinis), sunčanica (Lepomis gibbosus), bezribica (Pseudorazbora parva) i babuška (Carasius gibelio).
14. Ribu koju ne namjerava zadržati, ribič je dužan neposredno nakon ulova neozlijeđenu vratiti u jezero.
15. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:
– štuka (Esox lucius) – 40 centimetara;
– som (Silurus glanis) – 60 centimetara;
– linjak (Tinca tinca) – 20 centimetara;
– šaran (Cyprinus carpio) – 40 centimetara;
– cipal putnik (Chelon labrosus) – 16 cm;
– cipal balavac (Liza ramada) – 16 cm;
– cipal glavaš (Mugil cephalus) – 20cm.
16. Na cijelom području Vranskog jezera (uključujući kanal Prosika) zabranjeno je loviti jegulju (Anguilla anguilla) i riječnu babicu (Salaria fluviatilis), osim u svrhu znanstvenog istraživanja.
17. Za znanstveno istraživanje iz točke 16. potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva.
18. Sportski ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom.
19. Iznimno od točke 18., umjetni mamac (varalica) može imati više od jedne udice, a najviše dvije s ili bez kontrakuke.
20. Kod uporabe umjetnog mamca dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom (štapom).
21. Zabranjeno je loviti ribu uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe kao mamca.
22. Dopušta se korištenje prirodnih mamaca isključivo ulovljenih u jezeru, uz maksimalnu prihranu na ribolovnoj poziciji u ukupnoj količini od 2 kg po danu (boile, zrnevlje, brašnasta hrana i sl.).
23. U slučaju korištenja boili kao mamca, prilikom izrade istih nije dopušteno koristiti kemikalije kao sastojke.
24. Nakon završetka ribolova obvezno je uklanjanje postavljenih šatora, suncobrana, oznaka za mjesto prihrane te drugih povremenih pomagala.
25. Ribiči mogu označiti mjesto prihrane, i to isključivo sa žutom bovom na kojoj moraju istaknuti broj važeće ribičke dozvole te vrijeme isteka iste, te su dužni istu po isteku dozvole ukloniti, a u slučaju godišnjih dozvola, ukloniti po odlasku s ribolovnog područja.
26. Zabranjeno je obavljanje ribolova na poplavnom području, dok se voda ne povuče, kao i sprječavanje na bilo koji način povratka riba s poplavljenog područja te sprječavanje bilo kojih drugih migratornih kretanja riba.
27. Zabranjen je noćni ribolov, kao i ribolov na dva mjesta istovremeno.
28. Nije dozvoljen ribolov riba u migraciji na migracijskim koridorima (Jugovir, kanal Prosika).
29. Dopuštena je uporaba plovila maksimalne dužine do 4 m i s pogonskim motorom do maksimalno 3,75 KW (5KS)
30. Nije dopušten ribolov iz plovila koje se kreće (panulanje).
31. Prilikom obavljanja športskog ribolova nije dozvoljeno branje, oštećivanje i uništavanje biljnih vrsta, kao niti uznemiravanje životinja.
32. Ribiči su dužni iznijeti svoj otpad izvan Parka.
33. U slučaju nepoštivanja nekih od navedenih pravila, ribočuvar ima pravo privremeno oduzeti ulov i/ili ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili drugo sredstvo namijenjeno ribolovu, o tome sastaviti zapisnik/potvrdu te pokrenuti prekršajni i kazneni postupak.