Novosti

Sudjeluj na Alien Bioblitzu!

Alien Bioblitz je događanje na razini Europe u sklopu Alien CSI Bioblitz koje se ove godine održava od 24.-26.5. i cilj mu je povećati svijest javnosti o invazivnim stranim vrstama te skupiti što veći broj nalaza stranih, a prvenstveno invazivnih stranih vrsta.

Alien CSI Bioblitz do sad je u Hrvatskoj organiziran dva puta, 2022. i 2023. godine. Prošle godine tijekom Alien CSI Bioblitz fokusiranog na invazivne strane vrste (IAS) u Hrvatskoj je prijavljeno ukupno 398 nalaza u osam županija. Ove godine se kao organizator događanja uključuje i Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te za najaktivnije pojedince osigurava i nagrade.

Invazivne strane vrste jedan su od glavnih uzročnika smanjenja bioraznolikosti. Mogu utjecati na biološku raznolikost natječući se sa zavičajnim vrstama za resurse, izravnim predatorstvom ili kao prenosioci uzročnika bolesti. One također mijenjaju sastav i strukturu ekosustava, smanjujući usluge ekosustava. Osim utjecaja na okoliš, invazivne strane vrste predstavljaju prijetnju sigurnosti hrane, zdravlju ljudi i gospodarstvu. Globalizacija i s njom povezane ljudske aktivnosti, kao što su međunarodni transport, trgovina i turizam, učinile su kretanje vrsta izvan granica prirodne biogeografske barijere lakšim i bržim, stvarajući tako nove putove unosa invazivnih stranih vrsta. Buduće invazije možemo spriječiti samo učinkovitim upravljanjem i integriranim pristupom različitih sektora povezanih s trgovinom i prijevozom, zdravljem ljudi, biljaka i životinja, gospodarskim razvojem, turizmom i dr. prvenstveno sprječavanjem unosa vrsta koje predstavljaju ekološki rizik, uspostavom sustava ranog otkrivanja i brzog odgovora (iskorjenjivanja) stranih invazivnih vrsta te kontrolom širenja široko rasprostranjenih vrsta.

U Parku prirode Vransko jezero možete nam se pridružiti na Alien Bioblitz događanju u petak 24. svibnja u 8:30 kada ćemo se okupiti na lokaciji u Posebnom ornitološkom rezervatu te ćemo sudjelovati u potrazi za invazivnom stranom vrstom kornjače Trachemys scripta – crvenouha i žutouha kornjača. Tijekom događanja koristit će se mobilna aplikacija Invazivne vrste u Hrvatskoj te će se svi podaci validirati nakon samog događanja. Ukoliko ste zainteresirani pridružiti nam se u potrazi, molim Vas da se najavite na Email: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

Trachemys scripta – crvenouha i žutouha kornjača je poluvodena kornjača porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je u Europu unesena kao kućni ljubimac. Ime je dobila po crveno-narančastim oznakama iza svakog oka. Bijegom iz akvarija i nesavjesnim puštanjem dospjela je u prirodu. Nastanjuje jezera, rijeke, močvarna staništa i mirne vode s muljevitim dnom, te mnoštvom vegetacije i s mnogo mjesta za sunčanje. Negativno utječe na barsku kornjaču od koje je agresivnija te se s njom natječe za hranu, mjesta za sunčanje i polaganje jaja. Nedavno je na području ornitološkog rezervata pronađena jedna ovakva kornjača te je potrebno pretražiti bunare i bare kako bismo provjerili ima li ih više.

Više o invazivnoj vrsti kornjače Trachemys scripta:

Letak
Back to top button
Skip to content