VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE!

Školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode

U rujnu 2017. započeo je projekt „VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode“ koji promovira i potiče provedbu programa školskog volontiranja u zaštićenim područjima prirode te uključuje i rad na razvoju socijalnih vještina mladih.

Udruga Sunce će kao koordinator projekta kroz 24 mjeseca surađivati sa sljedećim partnerima Ligom za prevenciju ovisnosti, Obrtno tehničkom školom Split, Srednjom školom Ivana Lucića – Trogir, Centrom za pružanje usluga u zajednici, Javnom ustanovom „Park prirode Biokovo“, Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“, Javnom ustanovom „Park prirode Vransko jezero“ i Javnom ustanovom „Park prirode Telašćica“.

Ciljevi projekta:

1. Razviti i unaprijediti kapacitete u odgojno-obrazovnim institucijama i javnim ustanovama za zaštitu prirode te kapacitete partnerskih udruga za volontiranje mladih u zaštiti okoliša i prirode.
2. Povećati broj educiranih i osnaženih volontera srednjoškolaca za aktivno sudjelovanje i volontiranje u zajednici u sektoru zaštite prirode i okoliša.
3. Osigurati prijenos znanja i iskustava te promovirati provedbu programa školskog volontiranja u zaštićenim područjima prirode.

Glavne aktivnosti projekta su grupirane unutar tri Elementa:

1. Razvoj programa volontiranja u zaštiti prirode za srednjoškolski uzrast i edukacija za provedbu.
2. Provedba programa školskog volontiranja.
3. Evaluacija provedbe, dokumentiranje rezultata projekta, osiguravanje održivosti.

Putem edukacije djelatnika partnerskih organizacija, škola, Centra, javnih ustanova i OCD-a razvit će se i unaprijediti kapaciteti za organizaciju volontiranja mladih te osigurati uspješna provedba programa. Prijenos znanja i iskustava te promocija programa školskog volontiranja osigurat će se putem radio emisija, Priručnika o volontiranju u zaštiti okoliša te održavanja završne Konferencije.

Predviđeni rezultati:

1. Ostvareni uvjeti za provedbu programa školskog volontiranja u zaštićenim područjima prirode, tri parka prirode i jednom nacionalnom parku.
2. Programi volontiranja provedeni u dvije srednje škole i Centru za pružanje usluga u zajednici. Osnaženo i educirano 40 učenika srednjoškolskog uzrasta za volontiranje i aktivan angažman u zaštiti okoliša i prirode. Osnaženo i educirano 4 nastavnika/predstavnika stručnih službi, 5 koordinatora volontera iz javnih ustanova i 2 koordinatora volontera iz organizacija civilnoga društva partnera za provedbu programa školskog volontiranja te 2 volontera edukatora iz OCD-a.
3. Evaluirana i dokumentirana iskustva i rezultati provedbe programa školskog volontiranja. Osigurana održivost programa školskog volontiranja u zaštiti okoliša i prirode. Rezultati projekta promovirani te prenesena znanja i iskustava među odgojno obrazovnim institucijama, javnim ustanovama za zaštićena područja prirode, OCD-ima kao i krajnjim korisnicima projekta.
4. Projekt i aktivnosti promovirane među krajnjim korisnicima, u medijima te među širom javnošću putem web i Facebook stranica projektnih partnera (40 članaka, 180 objava), 12 produciranih i emitiranih radio emisija, 30 pojavljivanja na lokalnim TV i radio postajama, u tiskanim medijima i na Internet portalima te putem promotivnog materijala (info letak, majice, boce, kape i kalendar za 2019.). Održana završna Konferencija projekta te izrađen i distribuiran Priručnik o školskom volontiranju.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupni iznos projekta je: 1.211.473,24 kuna.

Back to top button
Skip to content