Novosti

Izmjena Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže

Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže od 13. listopada 2023. godine (NN 109/2023), izmijenjena je nadležnost za upravljanje i donošenje plana upravljanja za područje ekološke mreže HR1000024 i HR2001361 Ravni kotari te je Javna ustanova Park prirode Vransko jezero nadležna za upravljanje navedenim područjem ekološke mreže.

Područje Parka prirode Vransko jezero i područja ekološke mreže Vransko jezero i Jasen i Ravni kotari na više načina čine prirodnu, a zbog toga i upravljačku cjelinu. Specifičnije, veliki broj ciljnih vrsta borave u oba područja, te je s ciljem postizanja zadanih ciljeva očuvanja potrebno provoditi aktivnosti u oba područja. Također, očuvanje povoljnog stanja Vranskog jezera i uz njega vezanih staništa i vrsta u velikoj mjeri ovisi o upravljanju i korištenju vode u cijelom slivu Vranskog jezera, koji se većim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže Ravni kotari.

Karta

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Ravni kotari (PU 6006) se odnosi na razdoblje provedbe od 2023. do 2032. godine i izrađen je u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ sufinanciranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija te je donesen u lipnju 2023. godine od strane tada nadležne Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ koja je bila nositelj izrade Plana.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Ravni kotari 2023.-2032.pdf
Back to top button
Skip to content