U Maškovića hanu potpisani sporazumi o suradnji na projektu unaprjeđenja upravljanja NATURA 2000 područjima

U Maškovića hanu potpisani sporazumi o suradnji na projektu unaprjeđenja upravljanja NATURA 2000 područjima

Park prirode Vransko jezero je 13. rujna 2017. bio domaćin radnom sastanku ministra zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislava Ćorića i ravnatelja svih 11 parkova prirode, održanom u Maškovića hanu u Vrani. Tom prigodom su sporazume o suradnji na projektu unaprjeđenja upravljanja NATURA 2000 područjima, uz ministra, potpisali ravnatelji parkova prirode Vransko jezero, Kopački rit, Papuk, Lonjsko polje, Medvednica, Žumberak – Samoborsko gorje, Učka, Velebit, Telašćica, Biokovo i Lastovo.

Republika Hrvatska je ulaskom u EU proglasila svoju mrežu Natura 2000 za više od 260 vrsta i 70 staništa, a ona pokriva oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora čime se Hrvatska svrstala u sam europski vrh. Cilj ulaganja u europsku ekološku mrežu Natura 2000 jest promicanje politike zaštite prirode i bioraznolikosti i stoga je od ključne važnosti sudjelovanje i jačanje kapaciteta javnih ustanova za upravljanje ekološkom mrežom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je 186.497.150 kuna za projekt ‘Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000′, od čega je 85% sredstava osigurano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija EU. U okviru projekta će se izraditi planovi upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000. To su strateški dokumenti kojima se utvrđuje svrha i stanje područja te se određuju ciljevi upravljanja i aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva.

Partner na projektu je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, dok su suradnici 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, 23 županijske i lokalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te Hrvatske vode.

u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-01 u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-02 u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-03 u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-04 u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-05 u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-06 u-maskovica-hanu-potpisani-sporazumi-07

Skip to content