Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt “Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd”

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt “Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd”

Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Vransko jezero Danijel Katičin je u srijedu 13. lipnja 2018. u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd” s ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac i ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislavom Petricem.

Ovom prilikom potpisano je devet ugovora za EU projekte iz područja e-usluga, prirodne baštine, zdravstva i socijalne skrbi vrijedne 129 milijuna kuna, od čega je 78%, odnosno 101 milijun kuna sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EU fondova te su svečanosti potpisivanja, uz potpisnike ugovora, prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva uprave, Ministarstva turizma te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt “Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd” provodi se unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Ukupna vrijednost projekta je 21.787.053,37 kn, a za bespovratno sufinanciranje odobrena su sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 12.756.756,96 kn. Važnost projekta prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10% odobrenog sufinanciranja u iznosu 1.400.756,25 kn.

Partneri JU PP Vransko jezero na projektu su Grad Biograd na Moru, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split i Hrvatska gorska služba spašavanja, a trajanje projekta predviđeno je kraja veljače 2021.

Opći cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije kroz održivi aktivni turizam temeljen na prirodnoj baštini, uz povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta kako postojećih, tako i novih posjetiteljskih infrastruktura i sadržaja u zaštićenim područjima prirode, posebice u dijelovima nacionalnih parkova i parkova prirode koja se do sada nisu sustavno i učinkovito koristila i valorizirala.

Ostvarenjem ovog cilja želi se doprinijeti poticanju inovativnog, konkurentnog i održivog mikro, malo i srednje velikog poduzetništva, otvaranju cjelogodišnjih, kvalitetnih radnih mjesta te smanjenju ili zaustavljanju negativnih demografskih trendova na ciljanom području, a posebice manje razvijenih, ruralnih područja kroz cjelogodišnji održivi aktivni turizam i prateće djelatnosti.

Područje infrastrukturnog ulaganja projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“, odnosno adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja samog posjetiteljskog Centra je Grad Biograd na Moru, međutim obuhvat i utjecaj ostalih projektnih aktivnosti, posebice izgradnje kapaciteta te edukacijskih i promocijskih, neposredno će se odraziti na širi prostorni obuhvat projekta, uključujući okolna zaštićena područja, koja su ujedno predmet prezentacijskog sadržaja Centra, a to su NP Kornati, NP Paklenica, PP Velebit i PP Telašćica.

S obzirom na vrlo široki prostorni obuhvat, projekt ima među-županijski, odnosno regionalni obuhvat koji se u najvećem dijelu odnosi na područje Sjeverne Dalmacije te manjim djelom na prijelazno područje prema Lici, uključujući pojedine otočne, obalne te zaobalne predjele Zadarske, Šibensko-Kninske i Ličko-senjske županije, čije je zajedničko obilježje pripadnost, blizina ili gravitacija predmetnim zaštićenim područjima te orijentacija na aktivni turizam temeljen na prirodnoj baštini ovih područja.
Otvorenjem Centra za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd doprinijet će se valorizaciji prirodne baštine korištenjem inovativnih koncepata multimedijalnih posjetiteljskih centara te uvođenjem novih zabavno-poučnih tehnologija proširene stvarnosti kojima će se povećati turistička privlačnost ciljanih zaštićenih područja. Provedbom projekta povećat će se i kapaciteti osoblja svih relevantnih dionika ciljanog područja te će se izraditi Strategija razvoja aktivnog turizma zaštićenih područja Sjeverne Dalmacije, kojom će se osigurati sustavno i koordinirano djelovanje te učinkovitije upravljanje PP Vransko jezero, NP Kornati, NP Krka, NP Paklenica, PP Velebit i PP Telašćica.

potpisan-ugovor-o-dodjeli-bespovratnih-eu-sredstava-za-projekt-biosfera-01 potpisan-ugovor-o-dodjeli-bespovratnih-eu-sredstava-za-projekt-biosfera-02

Za više informacija o projektu:
voditelj projekta Danijel Katičin, 023/383-181, e-mail: bios@pp-vransko-jezero.hr

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Park prirode Vransko jezero.

vidljivost_logići biosfera

Skip to content