Politika zaštite osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Od 25. svibnja 2018. započela je primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka.

Politika zaštite osobnih podataka

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Službenom web stranicom http://www.pp-vransko-jezero.hr upravlja voditelj obrade – Javna ustanova “Park prirode Vransko Jezero” na adresi: Kralja Petra Svačića 2, 23210 Biograd na Moru, OIB: 62106126299.

Javna ustanova “Park prirode Vransko Jezero” prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Javne ustanove “Park prirode Vransko Jezero” odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

Javna ustanova “Park prirode Vransko Jezero” prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka, kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu te ih ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka putem videonadzora

U svrhu zaštite osoba i imovine neki prostori snimaju se sustavom videonadzora 24 sata dnevno. Pravna osnova za obradu je legitimni interes voditelja obrade. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke prikupljene videonadzorom javne površine koji se koriste isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine. Osnova za obradu osobnih podataka video nadzorom javne površine je izvršenje poslova i zadaće od javnog interesa i radi zaštite života i zdravlja ljudi i imovine.

Kao ispitanik u odnosu na ovu vrstu obrade, imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na njihovo brisanje, pravo na ograničenje njihove obrade te pravo na ulaganje prigovora na njihovu obradu.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti. Pristup podacima iz imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim ako su snimke izuzete zbog pravnih postupaka. Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke dobivene putem videonadzora trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

O prikupljanju i obradi osobnih podataka ispitanik je informiran putem postavljenih upozorenja prilikom ulaska u perimetar snimanja pojedine kamere, u vidu naljepnice na kojoj se nalazi obavijest da je objekt pod videonadzorom, s podacima o voditelju obrade vaših osobnih podataka te kontaktom na koji se možete obratiti.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

  • službenik za zaštitu podataka: Iva Šaponja, administrativna tajnica
  • adresa: Kralja Petra Svačića 2, 23210 Biograd na Moru
  • telefon: +385 (0)23 383 181
  • e-mail: iva.saponja@pp-vransko-jezero.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Ispitanik ima pravo na žalbu u vezi prikupljanja i korištenja svojih osobnih podataka koju može uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Dokumenti:

Skip to content