Informacije za ribiče

LOVOSTAJ

ŠTUKA: od 01. veljače do 31. ožujka
ŠARAN: od 01. travnja do 31. svibnja
SOM: od 16. travnja do 15. lipnja

Dragi ribiči!

Javna ustanova odgovorna je za gospodarenje ribolovnom zonom unutar granica Parka prirode Vransko jezero te upravljanje ribljim fondom u cilju održavanja ravnoteže između potreba ptica, riba i vas – ribiča, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Ribolovno gospodarskom osnovom PP Vransko jezero.

Od 01.01.2021. izmijenjen je način kupnje ribičkih dozvola u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu te je uvedena prodaja dozvola u elektronskom obliku putem autorizirane aplikacije Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Za sportski ribolov na Vranskom jezeru moguće je kupiti ribolovnu dozvolu s rokom važenja:

 • jedan dan (dnevna dozvola, vrijedi od 00:00 do 24:00 sata datuma za koji važi dozvola)
 • tri dana (trodnevna dozvola, vrijedi od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola)
 • sedam dana (tjedna dozvola, od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola
 • godišnja dozvola (od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana dozvola)
 • godišnja dozvola za HRVI (od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana dozvola)

 

Cijene ribičkih dozvola za 2023. godinu:

 • dnevna dozvola: 10,00 € (75,35 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 2,65 € (20,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 7,35 € (55,38 kn))
 • trodnevna dozvola: 27,00 € (203,43 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 6,64 € (50,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 20,36 € (153,38 kn))
 • tjedna dozvola: 54,00 € (406,86 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 9,29 € (70,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 44,71 € (336,87 kn))
 • godišnja dozvola, godišnja dozvola za HRVI: 93,00 € (700,71 kn)
  (uključena naknada za dozvolu od 13,27 € (100,00 kn) i naknada za financijske obveze ovlaštenika za provođenje ribolovnog prava u iznosu od 79,73 € (600,73 kn))

 

PRODAJA DOZVOLA

Ribičke dozvole za sportski ribolov mogu se kupiti u uredu Parka prirode Vransko jezero u Biogradu n/M, Kralja Petra Svačića 2/II (ponedjeljak – petak, 7 – 15 sati) ili tijekom turističke sezone (od Uskrsa do listopada) u info centrima Crkvine i Prosika.

Prilikom kupnje godišnje ribičke dozvole obavezno je ponijeti / imati:

 • novo uvjerenje o položenom ribičkom ispitu (za zamjenu uvjerenja nadležni su županijski športsko-ribolovni savezi)
 • osobnu iskaznicu
 • e-mail adresu (obavezan podatak u aplikaciji; mora biti važeća i jedinstvena, dvije ili više osoba ne mogu biti unesene u bazu s istim e-mailom)

Za kupnju godišnje dozvole za HRVI koji to pravo ostvaruju na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19), potrebno je predočiti i potvrdu o statusu HRVI izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje. Godišnje dozvole za HRVI kupljene u Parku prirode Vransko jezero vrijede i na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.

Kod kupnje dnevnih i višednevnih dozvola nema obveze polaganja ribičkog ispita; potrebno je ponijeti / imati:

 • osobnu iskaznicu
 • OIB
 • e-mail adresu (obavezan podatak u aplikaciji; mora biti važeća i jedinstvena, dvije ili više osoba ne mogu biti unesene u bazu s istim e-mailom)

 

Ribičku dozvolu možete kupiti i na način da nam na e-mail adresu: info@pp-vransko-jezero.hr dostavite ime i prezime, datum rođenja,  OIB, broj osobne iskaznice, adresu, telefonski broj i vaš e-mail, uz napomenu koju vrstu ribičke dozvole želite kupiti. Ukoliko se radi o kupnji godišnje dozvole, potrebno je dostaviti i presliku novog uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, a za godišnju HRVI dozvolu i presliku potvrde o statusu HRVI izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje. Nakon dostave svih potrebnih podataka, poslat ćemo vam podatke za uplatu.

(Napomena: ukoliko iznos uplatite na IBAN Javne ustanove, a ne dostavite nam na e-mail adresu ili telefonskim putem na 023/383-181 sve potrebne podatke, ribička dozvola ne može biti izdana! Obavezna je dostava podataka, jer se dozvole izdaju u aplikaciji Ministarstva poljoprivrede za što su potrebni svi gore navedeni podaci. Ribolov bez valjane ribičke dozvole smatrat će se prekršajem koji podliježe novčanoj kazni po članku 73. stavku 6. točki 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.)

 


Ribičku dozvolu je potrebno kupiti prije dolaska na ribolovnu poziciju!


Ribolov je dopušten od izlaska sunca do 23 sata. Ribolov noću i noćenje na ribolovnim pozicijama nisu dopušteni!

Za potpuniji doživljaj sportskog ribolova, ribičima su na raspolaganju kajaci za ribolov, jednosjedi i dvosjed, koje se može iznajmiti na info centru Prosika svaki dan tijekom turističke sezone (od Uskrsa do listopada).

Cjenik usluga vezanih uz sportski ribolov u PP Vransko jezero možete pronaći OVDJE.


Od 01.01.2021. svi ribiči su dužni prilikom dolaska na ribolovnu poziciju obavezno se prijaviti u aplikaciji mRibic, a prilikom odlaska s pozicije u aplikaciji upisati zadržani ulov i odjaviti se. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Play-u i App Store-u; kao korisničko ime unosi se OIB, dok je lozinka broj važeće ribičke dozvole.

ribolov-01 ribolov-02 ribolov-03  ribolov-06 ribolov-07 ribolov-08

Kako bi i u narednim desetljećima bilo moguće uživati na Vranskom jezeru iščekujući da trzne šaran ili štuka, dok s druge strane jezera prelijeću međunarodno nam značajni mali vranci i čaplje te da jezerska jegulja ne bi postala tek mit iz prošlosti ovog kraja – potrebno je pridržavati se pravila.

 1. U ornitološkom rezervatu ribolov nije dozvoljen!
  Ornitološki rezervat je maleno područje – ostatak nekadašnje močvare koja pruža posljednje utočište brojnim pticama močvaricama. One zimuju i gnijezde u tršćaku, a hrane se na poplavnim livadama i u plićaku. Kako bi se smanjila ometanja ugroženih i strogo zaštićenih ptica na minimum, u ornitološkom rezervatu zabranjen je ribolov, kao i sve rekreativne aktivnosti i općenito boravak posjetitelja bez vodiča Javne ustanove. Ova se odluka odnosi na cijelo područje ornitološkog rezervata (sjeverozapadni dio Vranskog jezera).
 2. Jegulja strogo zaštićena!
  S obzirom na izvješćivanje struke o kontinuiranom padu broja jegulja na Vranskom jezeru, Ministarstvo kulture je još 2009. godine, u “Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim”, proglasilo populacije jegulje na Vranskom jezeru strogo zaštićenim. To prema Zakonu o zaštiti prirode znači da je u Vranskom jezeru zabranjeno jegulju na bilo koji način loviti, kao i ometati u migraciji. Iako ova odluka nije novost, primijetili smo potrebu da je dodatno istaknemo kako ne bi promaknula nijednom ribiču. Jegulja je autohtona vrsta u jezeru, nastanjena u njemu od davnina. Od unosa drugih ribolovnih vrsta, naknadno unesenih ljudskom rukom, jegulja je postala izbjeglica u vlastitom jezeru, boreći se sa stranim i invazivnim vrstama za hranu i životni prostor.
  Sa senzibilitetom za tradiciju ovog kraja, koja je stoljećima uvrštavala jegulju u svoju kuhinju, pozivamo lokalno stanovništvo da zajedno s nama sačuvaju u priči i slici tradicionalne načine hvatanja jegulje kao zanimljivost koja će dati dodatni šarm prošlosti ovog kraja u očima posjetitelja iz današnjeg svijeta stakla i betona, a neće lišiti naše potomke mogućnosti da svojim očima vide jegulju Vranskog jezera.

Pravila ponašanja

  1. Sportski ribolov se može obavljati na cijelom području Vranskog jezera, osim na području posebnog ornitološkog rezervata „Sjeverozapadni dio Vranskog jezera“.
  2. Na području posebnog ornitološkog rezervata zabranjen je ribolov, poribljavanje, prihrana ribljeg fonda, vožnja plovilima te bilo kakvo uznemiravanje ili radnje koje bi mogle narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom.
  3. Prilikom obavljanja sportskog ribolova svaki ribič dužan je imati ribičku dozvolu za sportski ribolov na Vranskom jezeru (dnevnu, višednevnu ili godišnju) i osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument. Prilikom dolaska na ribolovnu vodu, ribič se je dužan prijaviti u aplikaciji mRibic, u kojoj je dužan unijeti ulov te se odjaviti prilikom odlaska s vode.
  4. Svaki ribič je dužan voditi evidenciju o ulovu u aplikaciji mRibic sukladno odredbama posebnog propisa kojim se regulira sportski ribolov u slatkovodnom ribarstvu te se prijaviti u aplikaciji prilikom dolaska i odlaska s ribolovne vode.
  5. Ribič je dužan na zahtjev ribočuvara dati na uvid prijavu i unesene podatke o ulovu u aplikaciji mRibic, osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument te ribolovni alat i opremu, kao i ulov.
  6. Sportski ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa s po jednom udicom.
  7. Iznimno od točke 6., umjetni mamac (varalica) može imati više od jedne udice, a najviše dvije, s ili bez kontrakuke.
  8. Kod uporabe umjetnog mamca dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom (štapom).
  9. Zabranjeno je loviti ribu uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe kao mamca.
  10. Dopušta se korištenje prirodnih mamaca isključivo ulovljenih u jezeru, uz maksimalnu prihranu na ribolovnoj poziciji u ukupnoj količini od 2 kg po danu (boile, zrnevlje, brašnasta hrana i sl.).
  11. U slučaju korištenja boili kao mamca, prilikom izrade istih nije dopušteno koristiti kemikalije kao sastojke.
  12. Ribiči mogu označiti mjesto prihrane, i to isključivo žutom bovom na kojoj moraju istaknuti serijski broj važeće ribičke dozvole te vrijeme isteka iste te su dužni istu po isteku dozvole ukloniti, a u slučaju godišnjih dozvola, ukloniti po odlasku s ribolovne vode.
  13. Prilikom obavljanja ribolova zabranjeno je unošenje, ispuštanje ili odlaganje u vodu hranjivih (kemijski spojevi važni za rast i razvoj organizama, soli dušika, fosfora i slično) i drugih tvari.
  14. Zabranjeno je unošenje alohtonih vrsta riba ili drugih organizama u jezero (školjke, pijavice i sl.).
  15. Zabranjeno je ispiranje posuda ili izlijevanje vode donesene iz drugog ribolovnog područja ili ribogojilišta.
  16. Zabranjeno je ostavljati ribolovni pribor u ribolovnoj vodi bez nadzora.
  17. Zabranjeno je ometanje ribiča bukom, glazbom, galamom ili na druge načine.
  18. Zabranjena je izrada nadstrešnica i sličnih objekata na i uz ribolovnu vodu.
  19. Dopuštena je uporaba plovila maksimalne dužine do 5 m i s pogonskim motorom do maksimalno 3,75 KW (5KS).
  20. Nije dopušten ribolov iz plovila koje se kreće (panulanje).
  21. Dopušta se dnevni ulov od 2 komada, ukupne težine do 8 kg, za sljedeće vrste:
   – štuka (Esox lucius),
   – som (Silurus glanis),
   – šaran (Cyprinus carpio),
   – linjak (Tinca tinca),
   – cipal putnik (Chelon labrosus),
   – cipal balavac (Liza ramada),
   – cipal glavaš (Mugil cephalus),
   uz lovostaj za:
   – štuku (Esox lucius) – od 01. veljače do 31. ožujka,
   – šarana (Cyprinus carpio) – 01. travnja do 31. svibnja,
   – soma (Silurus glanis) – 16. travnja do 15. lipnja.
  22. Dopuštena količina dnevnog ulova iz točke 21. ne odnosi se na trofejni ulov; dnevno je dozvoljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe koja može biti teža od 8 kg.
  23. Invazivne vrste babušku (Carasius gibelio), gambuziju (Gambusia affinis), sunčanicu (Lepomis gibbosus) i bezribicu (Pseudorazbora parva) može se loviti neograničeno te je zabranjeno vraćanje ulovljenih primjeraka natrag u vodu.
  24. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:
   – štuka (Esox lucius) – 40 centimetara,
   – som (Silurus glanis) – 60 centimetara,
   – linjak (Tinca tinca) – 20 centimetara,
   – šaran (Cyprinus carpio) – 40 centimetara,
   – cipal putnik (Chelon labrosus) – 16 cm*,
   – cipal balavac (Liza ramada) – 16 cm*,
   – cipal glavaš (Mugil cephalus) – 20 cm*.
   * obzirom na prisustvo morskih vrsta riba u ribolovnim vodama ovlaštenika, najmanja veličina za ciple je u skladu s Naredbom o zaštiti riba i drugih morskih organizama, kako bi se omogućila zaštita ribljeg fonda
  25. Ribu koju ne namjerava zadržati, ribič je dužan neposredno nakon ulova neozlijeđenu vratiti u jezero.
  26. U cilju zaštite ugroženih, strogo zaštićenih vrsta, na cijelom području Vranskog jezera (uključujući kanal Prosika) zabranjeno je loviti sljedeće vrste riba:
   – jegulja (Anguilla anguilla),
   – riječna babica (Salaria fluviatilis),
   – glavočić vodenjak (Knipowitschia panizzae),
   – masnica (Rutilus aula).
   Prilikom slučajnog ulova niti jedan primjerak navedenih vrsta riba ne smije se zadržati, već se neozlijeđen mora vratiti u vodu iz koje je ulovljen (Catch & Release ribolov).
  27. Za znanstveno istraživanje vrsta iz točke 26. potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva.
  28. Zabranjeno je obavljanje ribolova na poplavnom području, dok se voda ne povuče, kao i sprječavanje na bilo koji način povratka riba s poplavljenog područja te sprječavanje bilo kojih drugih migratornih kretanja riba.
  29. Nije dozvoljen ribolov riba u migraciji na migracijskim koridorima (Jugovir, kanal Prosika).
  30. Ribolov je dopušten od izlaska sunca do 23 sata, što podrazumijeva da je ribič do 23 sata dužan napustiti područje Parka prirode Vransko jezero.
  31. Zabranjen je noćni ribolov, kao i ribolov na dva mjesta istovremeno.
  32. U Parku prirode Vransko jezero noćenje je dozvoljeno samo na za to predviđenim i označenim mjestima (kampovi, privatni smještaj).
  33. Noćni ribolov se može iznimno dopustiti odlukom Upravnog vijeća JU Park prirode Vransko jezero, za potrebe organiziranja ribolovno športskih natjecanja.
  34. Nakon završetka ribolova obvezno je uklanjanje postavljenih šatora, suncobrana, oznaka za mjesto prihrane te drugih povremenih pomagala.
  35. Ribiči su dužni iznijeti svoj otpad izvan Parka.
  36. Prilikom obavljanja športskog ribolova nije dozvoljeno branje, oštećivanje i uništavanje biljnih vrsta, niti uznemiravanje životinja.
  37. U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, ribočuvar ima pravo privremeno oduzeti ulov i/ili ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili drugo sredstvo namijenjeno ribolovu te o tome sastaviti zapisnik/potvrdu te pokrenuti prekršajni i kazneni postupak.
Skip to content