Znanstveno stručni skup “Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj” i Okrugli stol o aktualnoj problematici

Znanstveno stručni skup “Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj” i Okrugli stol o aktualnoj problematici

Pod pokroviteljstvom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu voda, Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskog hidrološkog društva te JU Park prirode Vransko jezero od 4.-6. svibnja 2017. u Biogradu na Moru – Konferencijska dvorana hotela Adriatic, Ilirija Resort, održat će se Znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj – procesi, zaštita i valorizacija i Okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda Na Moru”

Skup „Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj – procesi, zaštita i valorizacija“, prvi je širi tematski skup u cijelosti posvećen problemima zaštite i korištenja jezera te zajezerenih površina u Hrvatskoj. Osnovni ciljevi ovog skupa su diskusija i razmjena dosadašnjih saznanja znanstvenika i stručnjaka te osiguravanje pregleda stanja jezera i zajezerenih površina, stjecanje uvida u probleme zaštite te u konačnici osiguravanje doprinosa njihovoj cjelovitoj valorizaciji na području Hrvatske.
Radovi koji će se predstaviti i o kojima će se raspravljati na skupu tematiziraju raznolike pritiske koji djeluju na jezerske sustave poput utjecaja klimatskih promjena. To je posebno važno zbog aktualnog trenutka u Hrvatskoj – planiranje izgradnje većeg broja akumulacija kao odgovora na negativne posljedice klimatskih promjena i jačanja antropogenih pritisaka, prije svega usmjerenih na osiguranje vodnih zaliha za navodnjavanje i potrebe vodoopskrbe gdje raspoložive rezerve podzemnih voda nisu dostatne.
Različite teme u više od 50 radova koji će se predstaviti na skupu, sadržane su i u publiciranom Zborniku:

· hidrologija jezerskih sustava
· utjecaji klimatskih promjena na jezerske sustave
· antropogeni pritisci na jezerske sustave
· procesi u jezerima i zaštita voda
· ekosustavi zajezerenih površina, močvare
· bare i ribnjaci
· formiranje, korištenje i održavanje akumulacija
· monitoring i ocjena stanja jezerskih sustava

Dio radova na skupu orijentiran je na pripremu posebnog tematskog priloga: 3. Okruglog stola o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru jezera koji će se održati u petak 5.5. 2017. od 8:30-14 h, kojim se nastoji potaknuti interdisciplinarno praćenje stanja jezerskog sustava te sagledavanje i rješavanje problema njegove primjerene zaštite i korištenja.

Veseli okolnost da je velik dio radova interdisciplinarnog karaktera kakav je bio zastupljen u iznimno vrijednim autorskim doprinosima Gavazzija, Pevaleka i Petrika još u ranim razdobljima istraživanja jezera i jezerskih sustava u Hrvatskoj. Jezera imaju karakter ne samo posebno vrijednih staništa, nego na neki način i živih organizama. Imaju svoju mladost, vitalno doba, starost i smrt, te se jedino poznavanjem svih utjecajnih elemenata i njihovih međuodnosa mogu pronaći prikladne mjere kako bi se odložile neželjene promjene te primjereno valorizirale vrijednosti koje oni imaju. Želja svih koji su sudjelovali u organizaciji ovoga skupa bio je osigurati znanstveni i stručni doprinos kako bi postojeća jezera i zajezerene površine što dulje imali razdoblje svoje mladosti i vitalnosti, a da se planiranje novih akumulacija, urbanih vodnih sadržaja i sličnih vodenih sustava odvija na način kojime će se smanjiti moguće neželjene posljedice takvih zahvata.

Za organizatore:
Dr.sc.Josip Rubinić – predsjednik znanstvenog dijela Programskog odbora skupa
Danijel Katičin, mag.pol,univ.spec. – ravnatelj JU „PP Vransko jezero“

Znanstveno strucni skup… .pdf