Zajedno za zlatovranu uz #INAZelenipojas

Zajedno za zlatovranu uz #INAZelenipojas

Zlatovrana (Coracias garrulus) je ptica jarkih boja s glavom i tijelom tirkizno plave boje, smeđim leđima i tamnim završecima krila. Iako atraktivna i lako prepoznatljiva, rijetko ćemo je vidjeti budući se njena ukupna populacija u Hrvatskoj procjenjuje na manje od 20 parova. Zlatovrana je migratorna vrsta koja zimovanje provodi u središnjoj i južnoj Africi.

U rujnu 2019. je projekt Javne ustanove Park prirode Vransko jezero „Zajedno za zlatovranu“ odabran za financiranje u sklopu programa “Zeleni pojas“ u organizaciji Ine – Industrije nafte, d.d.. Trajanje projekta je od rujna 2019. do lipnja 2020.

Cilj ovog projekta je informiranje i edukacija dionika koji direktno koriste poljoprivredne površine na području Parka prirode Vransko jezero i neposredne okolice na kojima je moguće gniježđenje zlatovrane. Jedina mjera, uz postavljanje kućica za gniježđenje zlatovrana, koju je već danas moguće provesti je upravo sadnja topola koje imaju dvojaku ulogu – poljoprivrednicima služe kao vjetrozaštitni pojasevi u svrhu smanjenja erozije tla vjetrom, a zlatovranama osiguravaju dom za gniježđenje.

Kroz volontersku akciju sadnje topola i radionice s ključnim dionicima, tijekom projekta planiramo zajedno poduzeti aktivne mjere za zaštitu zlatovrane i time osigurati dugoročan opstanak njene populacije u Parku prirode i okolici.
Za više informacija o projektu, kontakt: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr