VOLontIraj za PRIRODU! VOLontIraj za SEBE!

VOLontIraj za PRIRODU! VOLontIraj za SEBE!

U sklopu projekta koji traje do rujna 2019. godine VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE – školski volonterski program u zaštićenim područjima prirode, početkom ožujka 2019. godine održana je posljednja edukativna radionica iz dva ciklusa edukacije i volonterskih akcija s učenicima Obrtne tehničke škole u Splitu, Srednje škole Ivana Lucića u Trogiru i Centra za pružanje usluga u zajednici Split.

Edukatorice iz Udruge Sunce i Lige za prevenciju ovisnosti osmislile su i provele ukupno tri radionice u svakom ciklusu – o volontiranju, o zaštićenim područjima prirode i o društvenim vještinama. Sve radionice, čiji je cilj pripremiti učenike za sudjelovanje u volonterskim akcijama u zaštićenim područjima prirode, realizirane su kroz participativne metode rada. Tako su prošle godine uspješno realizirane dvije volonterske akcije: jedna u Nacionalnom parku Krka, a druga u Parku prirode Biokovo.

U Nacionalnom parku Krka obnovljeno je 100 metara suhozida na samom ulazu u park, a na Biokovu 15 metara suhozida, dva puteljka, edukativna ploča i podzid s klupicom koja sada služi kao odmorište za izletnike. U ove dvije akcije uloženo je ukupno 450 volonterskih sati, a sudjelovalo je ukupno 48 učenika. Na akcijama učenike su mentorirali članovi Udruge Dragodid i zaposlenici javnih ustanova za upravljanje spomenutim zaštićenim područjima prirode.

U drugom ciklusu predviđene su dvije nove volonterske akcije. Prva je planirana za 12.04.2019. u Parku prirode Vransko jezero, a druga za 17. i 18.05.2019. u Parku prirode Telašćica. Očekuje se ukupno 50 učenika, koji su prošli edukativne radionice i desetak mentora iz Udruge Sunce, Lige za prevenciju ovisnosti, SŠ Ivana Lucića, Obrtne tehničke škole i Centra za pružanje usluga u zajednici, uz domaćine iz javnih ustanova.

Cilj akcije na Vranskom jezeru je uklanjanje invazivnih biljnih vrsta i čišćenje vegetacije te obnova drvenih puteljaka, ploča i slične opreme, dok se na Telašćici planira monitoring morskog otpada, čišćenje plaže i moguće čišćenje podvodne edukativne staze. Volonterska akcija na Vranskom jezeru trajat će jedan dan, a na Telašćici dva dana.

Udruga Sunce projekt provodi s Ligom za prevenciju ovisnosti, Obrtnom tehničkom školom u Splitu, Srednjom školom Ivana Lucića iz Trogira, Centrom za pružanje usluga u zajednici, Nacionalnim parkom “Krka” te parkovima prirode “Telašćica“, “Biokovo” i “Vransko jezero” kao partnerima u projektu. Projekt se financira u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Europski socijalni fond te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupni iznos projekta je: 1.211.473,24 kuna.

volontiraj-za-prirodu-volontiraj-za-sebe-01 volontiraj-za-prirodu-volontiraj-za-sebe-02 volontiraj-za-prirodu-volontiraj-za-sebe-03 volontiraj-za-prirodu-volontiraj-za-sebe-04

Skip to content