Ustrojstvo ustanove

Javnom ustanovom upravlja peteročlano Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednice i četiri predstavnika: lokalne zajednice, znanstvene zajednice, nevladinog sektora i jednog predstavnika radnika. Ravnatelj ustanove upravlja organizacijom i poslovnim aktivnostima. Članove upravnog vijeća i ravnatelja javne ustanove imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode (trenutno Ministar zaštite okoliša i energetike). Stručni poslovi upravljanja zaštićenim područjem u nadležnosti su stručne službe pod vodstvom stručnog voditelja, kojeg imenuje Upravno vijeće. Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Ustanove uređeni su Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
Unutar Javne ustanove Park prirode Vransko jezero postoji pet ustrojstvenih jedinica.

ustrojstvo-ustanove

 

Članovi Upravnog vijeća JU Park Prirode Vransko jezero:

 • Karla Fabrio Čubrić, predsjednica
 • Martina Bungur, član
 • Dinko Marin, član
 • Vedran Lucić, član
 • Dario Rogić, član

 

Ustrojstvene jedinice JU Park prirode Vransko jezero

URED RAVNATELJA

SLUŽBA STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE

 • Maja Ćuže Denona, dipl. ing. biol., stručna voditeljica
 • Iva Rogić, dipl. ing. agr., stručna suradnica za upravljanje prirodnim resursima
 • Ivana Ribić, dipl. ing. biol., stručna suradnica – biolog
 • Dorotea Kurtov, mag. educ. biol. et chem., stručna suradnica za edukaciju
 • Norma Fressel, dipl. ing. biol., stručna suradnica za edukaciju – rodiljni dopust
 • Maja Bjelić, mag. oecol. et prot. nat., stručna suradnica za edukaciju
 • Branka Čimbur, mag. oec., stručna suradnica za projektne aktivnosti
  email: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

SLUŽBA NADZORA

 • Dario Rogić, dipl. oec., glavni nadzornik
 • Zoran Jakobac, dipl. ing. tehnologije, nadzornik I. vrste
 • Milan Vulin, nadzornik III. vrste
 • Vlado Drlić, nadzornik III. vrste
 • Ivica Krpeta, nadzornik III. vrste
 • Ivica Šarin, nadzornik III. vrste
 • Josip Kamber, nadzornik III. vrste

SLUŽBA TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA

 • Marko Čirjak, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Vitomir Šarić, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Žarko Rakić, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata

SLUŽBA ZA POSJETITELJE, PROMIDŽBU I TURISTIČKU DJELATNOST

 • Gojko Pintur, dipl. povjesničar umjetnosti i prof. filozofije, viši savjetnik za kulturnu baštinu
 • Ivana Mandić, dipl. turistički komunikolog, stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju

SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

 • Katarina Kurtov, struč. spec. javne uprave, tajnica ustanove
 • Valentina Peterko, bacc. oec., voditeljica računovodstva
 • Katarina Birkić, računovodstveni referent