Ustrojstvo Ustanove

Javnom ustanovom upravlja peteročlano Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednice i četiri predstavnika: lokalne zajednice, znanstvene zajednice, nevladinog sektora i jednog predstavnika radnika. Ravnatelj Ustanove upravlja organizacijom i poslovnim aktivnostima. Članove Upravnog vijeća i ravnatelja Javne ustanove imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode. Stručni poslovi upravljanja zaštićenim područjem u nadležnosti su Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode pod vodstvom stručnog voditelja, kojeg imenuje Upravno vijeće. Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Ustanove uređeni su Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.
Unutar Javne ustanove Park prirode Vransko jezero postoji šest ustrojstvenih jedinica.

unutarnje ustrojstvo

Članovi Upravnog vijeća JU Park prirode Vransko jezero:

 • Karla Fabrio Čubrić, predsjednica
 • Martina Bungur, član
 • Josip Krnčević, član
 • Željko Lončar, član
 • Dario Rogić, član

Ustrojstvene jedinice JU Park prirode Vransko jezero

URED RAVNATELJA

 • Danijel Katičin, mag.polit.univ.spec.lok.dem.razvoj, ravnatelj
 • Iva Šaponja, struč. prvostup. javne uprave, administrativna tajnica
  email: ravnatelj@pp-vransko-jezero.hr

ODJEL STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE

 • Maja Ćuže Denona, dipl. ing. biol., stručna voditeljica
 • Gojko Pintur, dipl. povjesničar umjetnosti i prof. filozofije, viši stručni savjetnik za kulturnu baštinu
 • Norma Fressel, dipl. ing. biol., viša stručna savjetnica za edukaciju
 • Iva Rogić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za upravljanje prirodnim resursima
 • Ivana Ribić, dipl. ing. biol., stručna savjetnica – biolog
 • Maja Bjelić, mag. oecol. et prot. nat., stručna suradnica za edukaciju
 • Branka Čimbur, mag. oec., stručna suradnica za projektne aktivnosti
  email: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

ODJEL ČUVARA PRIRODE

 • Dario Rogić, dipl. oec., glavni čuvar prirode
 • Zoran Jakobac, dipl. ing. tehnologije, čuvar prirode I. vrste
 • Milan Vulin, čuvar prirode III. vrste
 • Vlado Drlić, čuvar prirode III. vrste
 • Ivica Krpeta, čuvar prirode III. vrste
 • Josip Kamber, čuvar prirode III. vrste

ODSJEK TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA

 • Mario Marketin, voditelj odsjeka tehničkih poslova i održavanja
 • Marko Čirjak, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Vitomir Šarić, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Žarko Rakić, djelatnik za održavanje staza i građevinskih objekata
 • Tomislav Barešić, vozač

ODSJEK ZA POSJETITELJE, PROMIDŽBU I TURISTIČKU DJELATNOST

 • Ivana Mandić, dipl. turistički komunikolog, stručna savjetnica za promidžbu i prezentaciju

ODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

 • Katarina Kurtov, struč. spec. javne uprave, tajnica ustanove
 • Katarina Birkić, ekonomist, voditeljica računovodstva
  email: info@pp-vransko-jezero.hr