U Veneciji održana početna konferencija projekta “CHANGE WE CARE”

U Veneciji održana početna konferencija projekta “CHANGE WE CARE”

U sjedištu Instituta morskih znanosti (CNR-ISMAR) u Veneciji 16. i 17. travnja održala se početna konferencija projekta “CHANGE WE CARE” (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross- Project Adriatic Response) financiranog u okviru prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska, prioritetne osi 2 – Sigurnost i otpornost, unutar koje se ostvaruje specifični cilj 2.1 – Poboljšati praćenje i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, planiranje mjera za rješavanje specifičnih učinaka u zajedničkom području. Projekt uključuje 11 talijanskih i hrvatskih partnera, te podržava provedbu prekograničnih usklađenih i koordiniranih akcija za prilagodbu klimatskim promjenama. Glavni cilj je donositeljima odluka i organizacijama čiji je djelokrug u obalnom području, pružiti integrirane, zajedničke i sustavne opcije planiranja vezane uz klimatske promjene, kao i mjere prilagodbe za najugroženija područja. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. , a traje do 30. lipnja 2021. godine.

Projekt se usredotočuje na pet pilot područja reprezentativnih za široku raznolikost obalnih sustava jadranskog bazena te mu je cilj definirati model za prijenos metoda analize i planiranja u druge regije koje karakteriziraju slični problemi, kroz usklađivanje postupaka i standardiziranje prikupljanja podataka te rješavanje nepoznanica u korist krajnjih korisnika. Jedno od pet pilot područja je i područje Parka prirode i ekološke mreže Natura 2000 Vransko jezero.

Javna ustanova park prirode Vransko jezero kroz projekt će unaprijediti bazu podatka o klimatskim promjenama koje u zadnjih desetak godina izazivaju nepovoljna stanja za slatkovodni ekosustav. Nastavljanjem jednakog upravljanja u pitanje bi mogla doći opstojnost jezera kao slatkovodnog/bočatog sustava. Ovim projektom planirano je uspostaviti bolje praćenje klimatskih promjena i njihovih neposrednih utjecaja na ekosustav te isplanirati mjere njihovog ublažavanja. Zajedničkim pristupom i iskustvom kroz razmjenu znanja, objedinjavanjem metodologija i baza podataka projekt će isporučiti plan prilagodbe i mjere za povećanje otpornosti ekosustava na klimatske promjene.

Na pilot području Vransko jezero u svibnju će se održati info dani na kojima će zainteresirani moći dobiti više informacija o projektu.

u-veneciji-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-change-we-care01 u-veneciji-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-change-we-care02 u-veneciji-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-change-we-care03 u-veneciji-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-change-we-care04 u-veneciji-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-change-we-care05

Skip to content