U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Uređenje info centra u Biogradu n/M

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Uređenje info centra u Biogradu n/M

Grad Biograd na Moru je, kao partner Javne ustanove “Park prirode Vransko jezero” na projektu „Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero“, dana 20. studenog 2018. u EOJN objavio javno nadmetanje za  predmet nabave: Uređenje info centra u Biogradu n/M, Grupa I. Rekonstrukcija i opremanje postojećeg objekta, Grupa II. Uređenje okoliša.

Sva potrebna dokumentacija se može preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2236173

vidljivost_logići