U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Fotonaponski sustavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Fotonaponski sustavi

Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” je dana 25. studenog 2019. u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Fotonaponski sustavi, Grupa I. Fotonaponski sustav na Kamenjaku, Grupa II. Fotonaponski sustav u Prosici.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3389396

vidljivost_logići