U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave – Dizajn i implementacija aktivnosti za potrebe promocije

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave – Dizajn i implementacija aktivnosti za potrebe promocije

Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” je dana 30. studenog 2018. u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Dizajn i implementacija aktivnosti za potrebe promocije, Grupa I. Snimanje promotivnog filma o Vranskom jezeru, Grupa II. Promotivni materijali i suveniri.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2281234

vidljivost_logići