Sastanak dionika za plan prilagodbe na klimatske promjene

Sastanak dionika za plan prilagodbe na klimatske promjene

U četvrtak 17. lipnja održan je treći sastanak dionika u sklopu projekta Change we care u dvorani poduzetničkog inkubatora u Biogradu na moru. Radionicu su vodili i moderirali konzultanti iz Ekološkog instituta Ecologica, Sonja Karoglan Todorović i Darko Znaor.

Radionica s ciljem doprinosa izradi Plana prilagodbe na klimatske promjene zaintrigirala je više od petnaest dionika, predstavnika lokalnih opg-ova, Lag-a, Poljoprivredne komore, Zadarske županije, Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, Hrvatskih šuma, Grada Benkovaca, općine Pakoštane, znanstvenih institucija te nevladinih udruga. Voditelji radionice iz Ekološkog instituta Ecologica iznijeli su brojna saznanja o odnosu poljoprivrede i klimatskih promjena te predstavili mjera prilagodbe na klimatske promjene u poljoprivredi na području Parka prirode Vransko jezero i okolice. Cvijeta Biščević i Mario Gracin iz klastera Regeneratori prezentirali su mogućnosti regenerativne poljoprivrede u kontekstu idejnog rješenja područja Jasen, nakon čega je slijedila plodna diskusija o primjerima dobre prakse i mogućnostima poljoprivrede koja osim otpornosti na klimatske promjene podržava i biološku raznolikost te zdravlje čovjeka. Sudionici su se uvjerili da sve većim klimatskim ekstremima, visokim temperaturama sušama i poplavama, možemo odoljeti zdravorazumskom poljoprivrednom praksom i raznolikim mjerama prilagodbe koji u tlu izgrađuju humusni sloja te pohranjuju ugljični dioksid. Takvo tlo pohranjuje i upija daleko veće količine vode te predstavlja rješenje u borbi protiv suša i erozije tla kao i boljim uvijetima kvalitete vode u Slivu Vranskog jezera.
Program se nakon kratke pauze za ručak nastavio fokus grupom s predstavnicima nevladinog sektora Zaštite i prirode i Lag-om Laura, o postojećem stanju i problemima na području PP Vransko jezero (s naglaskom na klimatske promjene), te mogućim modelima suradnje poljoprivrednika s JUPP Vransko jezero.

U popodnevnom nastavku programa u 20 sati u vijećnici općine Pakoštane, održana je fokus grupa s desetak poljoprivrednih proizvođača i stočara s područja Parka prirode i okolice. Na sastanku se razgovaralo o mjerama prilagodbe na klimatske promjene te mogućnosti suradnje s Parkom Prirode Vransko jezero u provedbi mjera kao i drugih oblika suradnje za održavanje travnjaka ekstenzivnom ispašom. Ovim putem svim sudionicima zahvaljujemo na uspješnoj komunikaciji i spremnosti na suradnju.

Plan prilagodbe na klimatske promijene zajedno s idejnim rješenjem regenerativne poljoprivrede za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena na području Jasen u Natura 2000 području Vransko jezero i Jasen biti će javnosti i svim zainteresiranim dionicima predstavljen sredinom listopada na završnoj radionici projekta.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero jedan je od 11 projektnih partnera na projektu CHANGE WE CARE.
Projekt CHANGE WE CARE je odobren za sufinanciranje u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., Prioritetne osi 2: Sigurnost i otpornost, Specifičnog cilja 2.1: Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine. Cilj projekta CHANGE WE CARE je stvoriti povezanost među svim dionicima i unaprijediti kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti kroz proces izrade mjera prilagodbe na klimatske promjene u obalnom području.
Glavni rezultat projekta je prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama i uz njih vezanim promjenama u vodnim sustavima kreatorima politika te podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.

sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-01 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-02 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-03 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-04 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-05 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-06 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-07 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-08 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-09 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-10 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-11 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-12 sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2-13