U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lučice Crkvine i uređenje pripadajuće posjetiteljske infrastrukture

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lučice Crkvine i uređenje pripadajuće posjetiteljske infrastrukture

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero je dana 30. prosinca 2021. u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lučice Crkvine i uređenje pripadajuće posjetiteljske infrastrukture.

Grupa 1: Izrada glavnog i izvedbenog projekta fiksnih objekata te projekta sidrenja plutajućih gatova III faze izgradnje lučice Crkvine;
Grupa 2: Izrada idejnog projekta sidrenog sustava za prihvat plovila- Dangubu;
Grupa 3: Izrada glavne projektne dokumentacije za II fazu- izrade drvenih mostića na pilotima i vidilice na Vranskom jezeru- predio Crkvine;
Grupa 4: Izrada glavnog projekta uređenja parkirališta sa sanitarnim čvorovima uz pristupni put do lučice Crkvine;
Grupa 5: Izrada glavnog projekta zgrade Skladišta u lučici Crkvine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5815695