Radovi na modernizaciji edukacijsko-poučne staze i produljenju postojeće drveno-poučne staze

Radovi na modernizaciji edukacijsko-poučne staze i produljenju postojeće drveno-poučne staze

Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” je dana 05. lipnja 2018. u elektroničkom oglasniku javne nabave objavila javno nadmetanje zapredmet nabave: Radovi na modernizaciji edukacijsko-poučne staze i produljenju postojeće drveno-poučne staze.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1770558

vidljivost_logići

Skip to content