Prstenovački kamp

Prstenovanje ptica na području Parka prirode Vransko jezero se provodi u kontinuitetu od 2001. godine kada su se počeli održavati redovni ljetni ornitološki kampovi. Ornitološki kamp na Vranskom jezeru je utemeljilo Hrvatsko ornitološko društvo u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Vransko jezero.
Od 2004. godine rad ornitologa na Vranskom jezero znatno je unaprijeđen i proširen. Izgrađena je trajna ornitološka postaja „Vransko jezero“ čime su stvoreni izvrsni uvjeti za kontinuirano održavanje ornitološkog kampa i za edukaciju lokalnog stanovništva, posjetitelja Parka, učenika i studenata.

Od tada, ornitološki kamp traje u prosjeku više od sto dana godišnje i u njemu u prosjeku sudjeluje oko 10 prstenovača, 60 volontera i prosječno više od 1000 posjetitelja. U prosjeku se prstenuje nešto manje od 30.000 ptica tijekom trajanja ornitološkog kampa.
Od 2015. godine kampom koordinira Ornitološko društvo „Brgljez kamenjar“ koje okuplja amaterske i profesionalne ornitologe, ovlaštene za prstenovanje ptica od strane Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Na takvim kampovima volonteri Društva promatranjem i prstenovanjem ptica prikupljaju podatke o važnosti Vranskog jezera u selidbenim putovima ptica. Ptice se hvataju posebnim finim mrežama koje ne ozljeđuju ptice te im se nakon oslobađanja iz mreža na nogu stavlja lagani aluminijski prsten s jedinstvenom kombinacijom brojki i slova te oznakom naše zemlje. Ptice se nakon prstenovanja puštaju neozlijeđene na slobodu.

Nakon ukupno 77 dana, u intervalima, koliko je trajao ovogodišnji prstenovački kamp tijekom ljeta i jeseni prstenovano je ukupno 8652 ptice, među njima 87 različitih vrsta. Osim ovlaštenih prstenovača sudjelovali su i brojni suradnici iz Hrvatske, Mađarske i drugih zemalja, uglavnom ornitolozi i ljubitelji ptica koji su na ovo područje došli zbog promatranja ptica.

Od 2001. godine ukupno je prstenovano 180 različitih vrsta ptica s ukupnim brojem prstenovanih jedinki 292 956. Najbrojnija prstenovana ptica je lastavica koja obuhvaća 22 % od ukupnog broja prstenovanih ptica, za njom slijede trstenjak cvrkutić, veliki trstenjak, trstenjak rogožar, siva grmuša, španjolski vrabac te crnokapa grmuša.
Najvažnije ptice su trstenjaci koji u velikom broju koriste Vransko jezero kao odmorište tijekom migracija. Oni čine 38% od ukupnog broja prstenovanih ptica. Prstenovano je 7 različitih vrsta trstenjaka: poljski trstenjak Acrocephalus agricola, veliki trstenjak Acrocephalus arundinaceus, trstenjak žbunjar Acrocephalus dumetorum, crnoprugasti trstenjak Acrocephalus melanopogon, trstenjak mlakar Acrocephalus palustris, trstenjak rogožar Acrocephalus schoenobaenus i trstenjak cvrkutić Acrocephalus scirpaeceus.

prstenovacki-kamp-01 prstenovacki-kamp-02 prstenovacki-kamp-03 prstenovacki-kamp-04 prstenovacki-kamp-05 prstenovacki-kamp-06 prstenovacki-kamp-07 prstenovacki-kamp-08 prstenovacki-kamp-09