Provedena akcija Zelena čistka

Provedena akcija Zelena čistka

U sklopu globalnog pokreta Let’s do it! World Cleanup 2015 u Hrvatskoj je po četvrti put provedena kampanja Zelena čistka, koja je okupila volontere u zajedničkoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada.
U subotu, 18. travnja Zelena čistka je po prvi put provedena i na području Parka prirode Vransko jezero uz pomoć volontera koji su se velikodušno odazvali pozivu.
Na području Crkvina pronašli smo divlje odlagalište na kojem se godinama odlagao otpad, od raznih boca, papira do građevinskog, poljoprivrednog i medicinskog materijala. U samo nekoliko sati, prikupljeno je 30 vreća sitnog otpada te podosta krupnog. Činjenica da smo takvu lokaciju pronašli u samom Parku prirode poprilično je zabrinjavajuća. No, posao tu nije završen, slične akcije bi željeli organizirati i ubuduće, naravno, uz pomoć lokalnog stanovništva koji je u suživotu sa samim jezerom.
Nažalost, problem divljih odlagališta neće se riješiti dokle god postoje pojedinci koji će na isto mjesto ponovno odlagati otpad. Zbog toga možemo reći da je cilj ove akcije podići svijest o važnosti zaštite okoliša te smo time učinili prvi korak prema očuvanju prirode i života koji neizbježno o njoj ovisi.

provedena_akcija_zelena_cistka_01 provedena_akcija_zelena_cistka_02 provedena_akcija_zelena_cistka_03 provedena_akcija_zelena_cistka_04 provedena_akcija_zelena_cistka_05 provedena_akcija_zelena_cistka_06 provedena_akcija_zelena_cistka_07

Skip to content