Projekt Change we care – Vijesti o znanju o utjecajima klimatskih promjena na prostoru Italije i Hrvatske

Projekt Change we care – Vijesti o znanju o utjecajima klimatskih promjena na prostoru Italije i Hrvatske

Nalazimo se središnjem dijelu trajanja provedbe projekta “Change we care” financiranog iz programa Interreg Italija –Hrvatska 2014.-2020. Tijekom 2020. godine naglasak u aktivnostima bio je na sustavnom prikupljanju informacija o znanju o klimatskim procesima koji pokreću fizičke, biogeokemijske, morfološke i biološke promjene na 5 Pilot područja (u Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po, a u Hrvatskoj delta Neretve, rijeka Jadro s Kaštelanskim zaljevom i Park prirode Vransko jezero). Uz izrađene izvještaje koji analiziraju dosad prikupljene podatke o utjecaju klimatskih promjena na jezero a s ciljem budućeg preciznog praćenja promjena, nabavljena je specijalizirana oprema za automatizirano praćenje parametara kvalitete vode i zraka poput saliniteta, kisika, nitrata i drugih fizikalno – kemijskih parametara. Oprema omogućuje 24- satni nadzor nad općim stanjem vode u jezeru te omogućuje efikasnije upravljanje utjecajima klimatskih promjena.

NEKI OD REZULTATA:

IZRAĐENI IZVJEŠTAJI koji se bave:

  • Hidrološkim i klimatološkim istraživanjima u Parku prirode Vransko jezero” za potrebe procjene dinamike kolebanja razina jezerskog sustava, kao i dotjecanja voda i nanosa uslijed klimatskih promjena
  • Istraživanjem promjena zajednica makrozoobentosa u litoralnoj zoni Vranskog jezera od 2011. do 2019. godine
  • Istraživanjem promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. godine
  • Istraživanjem i prijedlogom metode praćenja stanja zooplanktona u Vranskom jezeru
  • Istraživanjem i analizom makrofita Vranskog jezera od 2010. do 2019. godine.

OPREMA:

  • Nabavljena oprema za automatizirano praćenje kvalitete vode i zraka
projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-analiza-vode

Analiza vode

projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-01 projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-02 projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-03 projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-04

CILJ PROJEKTA CHANGE WE CARE JE stvoriti povezanost među svim dionicima i unaprijediti kapacitete lokalnim i regionalnim vlastima kroz proces izrade mjera prilagodbe na klimatske promjene u obalnom području.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA JE prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama za kreatore politike koji od toga mogu imati najviše koristi: planeri, tijela za zaštitu prirode, lokalne i regionalne vlasti itd., procjenu prilagodbe na klimatske promjene, podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.

U PROJEKTU SUDJELUJE 11 PARTNERA IZ ITALIJE I HRVATSKE. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA JE 2.700.780 €. TRAJENJE PROJEKTA 01/01/2019 – 31/12/2021.

projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-logi