PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero« klasa: 373-01/18-01/01, urbroj: 2198-04/01-18-01 raspisan odlukom Upravnog vijeća od 25. travnja 2018., objavljen 16. svibnja 2018. u Narodnim novinama br. 45/18.

Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8251860.html