Otvorenjem Centra za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd doprinijeti će se valorizaciji prirodne baštine

Otvorenjem Centra za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd doprinijeti će se valorizaciji prirodne baštine

Projekt „Centar za održivi aktivni turizam Biosfera Biograd“ je nastao u okviru natječaja „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.
Projekt provodi Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” u partnerstvu s Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj – CEDRA, Gradom Biogradom na Moru i Hrvatskom gorskom službom spašavanja, a usmjeren je na održivo korištenje prirodne baštine putem razvoja, ponude i promocije aktivnosti vezane za aktivni, pustolovni, kulturni i drugi turizam posebnih interesa s ciljem produljenja sezone i proširenja turističke ponude koja bi u konačnici stvorila nove održive izvore prihoda lokalnom stanovništvu.

Opći cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode u neposrednom okruženju Parka prirode Vransko jezero te na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije.
Otvorenjem Centra za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd doprinijeti će se valorizaciji prirodne baštine korištenjem inovativnih koncepata multimedijalnih posjetiteljskih centara, te uvođenjem novih zabavno-poučnih tehnologija proširene stvarnosti kojima će se povećati turistička privlačnost ciljanih zaštićenih područja. Provedbom projekta povećat će se i kapaciteti osoblja svih relevantnih dionika ciljanog područja te će se izraditi Strategija razvoja aktivnog turizma zaštićenih područja Sjeverne Dalmacije kojom će se osigurati sustavno i koordinirano djelovanje te učinkovitije upravljanje NP Kornati, NP Krka, NP Paklenica, PP Velebit, PP Telašćica i PP Vransko jezero.

Skip to content