Održan znastveno stručni skup o jezerima i 3. Okrugli stol o problematici upravljanja Vranskim jezerom

Održan znastveno stručni skup o jezerima i 3. Okrugli stol o problematici upravljanja Vranskim jezerom

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu voda, Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskog hidrološkog društva te JU Park prirode Vransko jezero u Biogradu na Moru je od 4. do 6. svibnja održan Znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “UPRAVLJANJE JEZERIMA I AKUMULACIJAMA U HRVATSKOJ – PROCESI, ZAŠTITA I VALORIZACIJA”. Na skupu je sudjelovalo stotinjak znanstvenika i stručnjaka koji se unutar svojeg djelokruga rada bave i tematikom jezera te su kroz diskusiju razmijenjena dosadašnja saznanja, osiguran je pregled stanja jezera, stečen je uvid u probleme zaštite što je u konačnici doprinijelo i njihovoj cjelovitoj valorizaciji na području Hrvatske.

Ovo je prvi širi tematski skup u cijelosti posvećen problemima zaštite i korištenja jezera u Hrvatskoj. Jezera i druge zajezerene površine poput prirodnih močvara i bara, akumulacija i ribnjaka, pa čak i podzemnih voda stajaćica, predstavljaju vrijedne i posebno osjetljive vodne resurse. Ovi sustavi specifični su po svojoj hidrologiji i ekologiji što čini procese njihovog upravljanja vrlo složenim i zahtjevnim.

Radovi koji su predstavljeni na skupu tematiziraju raznolike pritiske koji djeluju na jezerske sustave poput utjecaja klimatskih promjena. To je posebno važno zbog aktualnog trenutka u Hrvatskoj – planiranje izgradnje većeg broja akumulacija kao odgovora na negativne posljedice klimatskih promjena i jačanja antropogenih pritisaka, prije svega usmjerenih na osiguranje vodnih zaliha za navodnjavanje i potrebe vodoopskrbe gdje raspoložive rezerve podzemnih voda nisu dostatne.

Dio radova na skupu bio je orijentiran na pripremu posebnog tematskog priloga: 3. Okruglog stola o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru, kojim se nastojalo potaknuti interdisciplinarno praćenje stanja jezerskog sustava te sagledavanje i rješavanje problema njegove primjerene zaštite i korištenja. Na okruglom stolu, trećim u nizu održanih tijekom posljednjih 15-tak godina (prvi je održan 2003.g.), u petak 5. svibnja znanstvenici i stručnjaci predstavili su rezultate istraživanja provedenih tijekom nedavnih pojava ekstremnih poplava, ali i suša, uz povećanje antropogenih pritisaka. Pojave intenzivnih zaslanjenja samoga jezera i njegovog okolnog krškog vodonosnika, dijelom uzrokovanih utjecajem recentnih klimatskih promjena uzrokovale su promjene stanja u jezerskom ekosustavu pa je cilj okruglog stola bio osiguravanje i vrednovanje smjernica za daljnje upravljanje Parkom prirode Vransko jezero te područjem Vranskog polja u međuovisnosti s jezerskim ekosustavom.

Jezera imaju karakter ne samo posebno vrijednih staništa, nego na neki način i živih organizama. Imaju svoju mladost, vitalno doba, starost i smrt, te se jedino poznavanjem svih utjecajnih elemenata i njihovih međuodnosa mogu pronaći prikladne mjere kako bi se odložile neželjene promjene te primjereno valorizirale vrijednosti koje oni imaju. Želja svih koji su sudjelovali u organizaciji ovoga skupa bio je osigurati znanstveni i stručni doprinos kako bi postojeća jezera što dulje imali razdoblje svoje mladosti i vitalnosti, a da se planiranje novih akumulacija, urbanih vodnih sadržaja i sličnih vodenih sustava odvija na način kojime će se smanjiti moguće neželjene posljedice takvih zahvata.

U subotu 6. svibnja 50-ak sudionika posjetilo je Park prirode Vransko jezero i u ugodnoj atmosferi pod stručnim vodstvom djelatnika Parka uvjerilo se da je upravo Vransko jezero jedan osjetljiv slatkovodni ekosustav koji smo svi zajedno dužni očuvati za nadolazeće generacije.

odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-01 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-02 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-03 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-04 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-05 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-06 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-07 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-08 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-09 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-10 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-11 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-12 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-13 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-14 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-15 odrzan-znastveno-strucni-skup-o-jezerima-16

Skip to content