Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto čuvar prirode III. vrste i radno mjesto voditelj Odsjeka za posjetitelje, promidžbu i turističku djelatnost

Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto čuvar prirode III. vrste i radno mjesto voditelj Odsjeka za posjetitelje, promidžbu i turističku djelatnost

Upravno vijeće Javne ustanove “Park prirode Vransko jezero” na 4. sjednici održanoj 3. srpnja 2020. donijelo je

Odluku o poništenju javnog natječaja za prijem službenika u radni odnos na radno mjesto čuvar prirode III. vrste na neodređeno vrijeme KLASA: 023-01/19-01/11, URBROJ: 2198-07/01-19-08,

objavljen 19. veljače 2020. u NN 18/2020 te Odluku o poništenju javnog natječaja za prijem službenika u radni odnos na radno mjesto voditelj Odsjeka za posjetitelje, promidžbu i turističku djelatnost na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/20-01/02, URBROJ: 2198-07/01-20-01, objavljen 19. veljače 2020. u NN 18/2020.

Odluke se mogu preuzeti na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8300897.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8300889.html