Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto administrativni tajnik na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto administrativni tajnik na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta)

Ravnatelj Javne ustanove “Park prirode Vransko jezero” je 06. srpnja 2020. donio Odluku o poništenju javnog natječaja

za prijem službenika u radni odnos na radno mjesto administrativni tajnik na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta) KLASA: 112-03/20-01/05, URBROJ: 2198-01/01-20-01,

objavljen 13. ožujka 2020. u NN 28/2020.

Odluka se može preuzeti na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8300886.html