Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se natječaj za prijem službenika i namještenika u radni odnos (klasa: 112-07/19-01/01, urbroj: 2198-01/01-19-03) objavljen dana 1. ožujka 2019. u Narodnim novinama br. 21/2019.

Više na:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8270530.html

Skip to content