Obavijest o provođenju testiranja za radna mjesta

Obavijest o provođenju testiranja za radna mjesta

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima Natječaja objavljenog u Narodnim novinama (NN 104/2017) za prijem 4 službenika u radni odnos na određeno vrijeme, za rad na provedbi projekta financiranog iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”, telefonski su obaviješteni o rasporedu testiranja, koji prenosimo u cijelosti:

I. ČETVRTAK, 16. studenog u 9:00

Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – EDUKATOR (1 izvršitelj):

1. Tea Dorogi
2. Marino Perović
3. Ante Cigić
4. Ana Prekratić
5. Maja Bjelić
6. Ines Vuković
7. Jelena Šunić

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), ENGLESKI JEZIK (pismeno i usmeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU

II. ČETVRTAK, 23. studenog u 08:30

Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI (1 izvršitelj) i za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU I PREZENTACIJU (1 izvršitelj):

1. Kristijan Galešić
2. Ivana Mandić
3. Sandro Oniško
4. Branka Čimbur
5. Iva Veršić
6. Ana Pedišić

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), ENGLESKI JEZIK (pismeno i usmeno) i DRUGI STRANI JEZIK (pismeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU

III. ČETVRTAK, 23. studenog u 12:00

a) Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU I PREZENTACIJU (1 izvršitelj) :

1. Dario Vanjak
2. Višnja Knežević
3. Maria Victoria Juraga Paleka
4. Josip Milković

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), ENGLESKI JEZIK (pismeno i usmeno) i DRUGI STRANI JEZIK (pismeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU

b) Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI (1 izvršitelj):

1. Marino Perović
2. Ana Prekratić

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), ENGLESKI JEZIK (pismeno i usmeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU

IV. PETAK, 24. studenog u 08:30

Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI (1 izvršitelj):

1. Ana Kopčić
2. Iva Zrilić
3. Sanja Jerak
4. Marina Maretić
5. Marko Dragović
6. Mladenka Šoda
7. Suzana Suman

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), ENGLESKI JEZIK (pismeno i usmeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU

V. PETAK, 24. studenog u 12:00

Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI (1 izvršitelj):

1. Nataša Lakić
2. Andrea Vlaić
3. Antonela Mršić
4. Ivana Kozarić
5. Alda Sovitti-Borčilo
6. Petra Kuštera Jozić

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), ENGLESKI JEZIK (pismeno i usmeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU

VI. PONEDJELJAK, 27. studenog u 9:00 sati

Kandidati pozvani na testiranje za radno mjesto RAČUNOVODSTVENI REFERENT – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA (1 izvršitelj) :
1. Branka Čimbur
2. Katarina Birkić
3. Ivana Genda
4. Ivana Kazija
5. Iva Strpić

Testiranje uključuje sljedeće:
STRUČNI DIO ISPITA (pismeno), INFORMATIČKA PISMENOST – MS Office i INTERVJU