Natječaj za prijem 4 službenika u radni odnos na određeno vrijeme za rad na provedbi EU projekta

Natječaj za prijem 4 službenika u radni odnos na određeno vrijeme za rad na provedbi EU projekta

Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” raspisala je natječaj za prijem 4 službenika u radni odnos na određeno vrijeme za
rad na provedbi EU projekta “Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero”, odobrenog u sklopu poziva
OPKK.06.1.2.01 “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode”.
Radna mjesta su:
– stručni suradnik-edukator (1 izvršitelj)
– stručni suradnik za projektne aktivnosti (1 izvršitelj)
– stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju (1 izvršitelj)
– računovodstveni referent – financijski knjigovođa (izvršitelj)

Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8230905.html