Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja (PU6163)

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja (PU6163)

URBROJ: 2198-07/01-22-02

Biograd na Moru, 29. kolovoza 2022.

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Vransko jezero o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 023-01/22-01/01, URBROJ: 2198-07/01-22-02) Javna ustanova Park prirode Vransko jezero daje:

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE I POSEBNIM ORNITOLOŠKIM REZERVATOM VRANSKO JEZERO I PRIDRUŽENIM PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE (PU6163)

Javna rasprava će započeti 6. rujna i trajat će do 6. listopada 2022. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:

  • na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove (link na dnu objave),
  • u prostorijama Javne ustanove na adresi Kralja Petra Svačića 2, Biograd na Moru i to radnim danom od 8 do 12 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 30. rujna 2022. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Javne ustanove u centru održivog aktivnog turizma Biosfera Biograd na adresi: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

– upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

– davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku:

  • elektronskom poštom na adresu: info@pp-vransko-jezero.hr
  • na adresu Javne ustanove Kralja Petra Svačića 2, 23210 Biograd na Moru.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

Prijedlog plana upravljanja Parkom prirode i Posebnim ornitološkim rezervatom Vransko jezero i pridruženim područjima ekološke mreže (PU6163)

Skip to content