U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave – Izrada Krajobrazne osnove i turističko-planinarskog zemljovida

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno javno nadmetanje za predmet nabave – Izrada Krajobrazne osnove i turističko-planinarskog zemljovida

Javna ustanova “Park prirode Vransko jezero” je dana 30. studenog 2018. u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Izrada Krajobrazne osnove i turističko-planinarskog zemljovida, Grupa I. Krajobrazna osnova sa studijom vrednovanja i osjetljivosti krajobraza, Grupa II. Turističko-planinarski zemljovid.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2280021

vidljivost_logići

Skip to content