Izdvojeni linkovi

Parkovi Hrvatske
http://www.parkovihrvatske.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
http://www.mzoe.hr

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
http://www.haop.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
http://www.fzoeu.hr

Agencija za zaštitu okoliša
http://www.azo.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi
http://www.strukturnifondovi.hr

Mapa hrvatskih prirodnih ljepota i kampova u blizini parkova
https://www.campinginparks.eu

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje: Priručnik za korisnike
https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf