Električni vlak – turistička atrakcija u Parku prirode Vransko jezero!

Električni vlak – turistička atrakcija u Parku prirode Vransko jezero!

**Električni vlak prometuje isključivo po najavi za organizirane grupe.**

 

Električni vlak financiran je kroz projekt „Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero“, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, koji su sufinancirani nepovratnim sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

elektricni-vlak-nova-turisticka-atrakcija-u-parku-prirode-vransko-jezero-01 elektricni-vlak-nova-turisticka-atrakcija-u-parku-prirode-vransko-jezero-03

vidljivost_logići

Skip to content