Eko sheme za poljoprivrednike

Eko sheme za poljoprivrednike

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., po prvi puta omogućuje ostvarivanje potpora za eko sheme kao jednogodišnje klimatsko-okolišne intervencije unutar izravnih plaćanja.

Iako se od 2023. godine ukidaju zelena plaćanja, eko sheme ih izravno ne mijenjaju zato što su zelena plaćanja za korisnike izravnih plaćanja bila obvezna, dok obveze za provedbu eko shema korisnici preuzimaju dobrovoljno. Eko sheme su proizvodno nevezane intervencije (plaćanja) i doprinose poboljšanju klimatskih uvjeta i stanja okoliša. Naziv su dobile zbog poveznice sa specifičnim klimatsko-okolišnim ciljevima ZPP, a ne zbog izravne poveznice s ekološkom proizvodnjom. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici, upisani u Upisnik poljoprivrednika koji koriste poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav, dok je prihvatljiva površina za provedbu intervencija 1 ha.

7 je različitih eko shema (intervencija):

  • 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
  • 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima
  • 31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina
  • 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama
  • 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
  • 31.06. Konzervacijska poljoprivreda
  • 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

Najveći broj poljoprivrednika na području Parka i okolnog utjecajnog područja koristi eko sheme 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina i 31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina za koje se potpora dodjeljuje u obliku dodatnih plaćanja na osnovnu potporu dohotku, te u manjem broju koriste eko shemu 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, za koju se potpora dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija “Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina” odnosi se na raznolikost usjeva, a u cilju što veće ukupne raznolikosti poljoprivrednih površina kojom se pruža značajan doprinos klimatskim ciljevima te mozaičnosti poljoprivrednog krajobraza i očuvanju bioraznolikosti, intervencija se provodi na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta te korisnik preuzima godišnju obvezu. Na veličini poljoprivrednog zemljišta do 10 ha potrebno je tako imati najmanje dvije različite kulture i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture odnosno glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta ne smije prelaziti 75% ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva.

Intervencija “Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina” predstavlja modifikaciju zelene prakse ekološki značajne površine, a provodi se na minimalno 10% ukupnih poljoprivrednih površina gospodarstva na kojima se održavaju ekološki značajne površine. Ova intervencija doprinosi zaštiti bioraznolikosti, očuvanju staništa i mozaičnosti krajobraza, uz dodatno poboljšanje usluga poljoprivrednog ekosustava. Korisnik preuzima godišnju obvezu osiguravajući na minimalno 10% svojih poljoprivrednih površina postojanje sljedećih ekološko značajnih površina:

  • Obilježja krajobraza na poljoprivrednom zemljištu te na površinama koje graniče s poljoprivrednim površinama, a čine ih živica ili pojasevi drvenastih kultura, pojedinačna stabla, drvored, šumarak, jezerce/bara, jarak i tradicionalni suhozid
  • Rubni pojasevi uz vodotoke
  • Pojasevi prihvatljivih hektara duž rubova šume bez proizvodnje

Intervencija “Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti” uključuje obveze koje su do sada unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. provodili korisnici tipa operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, a razlikuje se u tome što korisnici sada preuzimaju jednogodišnju obvezu.

Svi korisnici eko shema dužni su završiti izobrazbu odnosno odslušati predavanja koja provode savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, a raspored održavanja predavanja po županijama dostupan je na web stranici https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/ .

Budite i vi dio poljoprivrede koja štiti okoliš!

Skip to content