Donesen Plan upravljanja Parkom prirode i Posebnim ornitološkim rezervatom Vransko jezero i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 6163)

Donesen Plan upravljanja Parkom prirode i Posebnim ornitološkim rezervatom Vransko jezero i pridruženim područjima ekološke mreže (PU 6163)

Prema članku 134. Zakona o zaštiti prirode, odlukom o usvajanju Upravnog vijeća (link) i dobivanjem suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoje (link) službeno je donesen Plan upravljanja Parkom prirode i Posebnim ornitološkim rezervatom Vransko jezero i pridruženim područjima ekološke mreže (PU6163) za razdoblje od 2023. do 2032. godine.

Upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja, strateškog planskog dokumenta kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Plan se donosi za razdoblje od deset godina, uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Plan upravljanja usvajanjem postaje službeni dokument kojeg su se, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, dužne pridržavati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području. Njime se ne planiraju aktivnosti svih institucija i pojedinaca koji djeluju u području, ali njihovo djelovanje ne bi smjelo biti u sukobu s u planu postavljenim ciljevima upravljanja.

Planom upravljanja nastoje se na jednom mjestu sažeto i jasno prikazati sve glavne informacije o području obuhvaćenom planom te participativnim procesom utvrđene upravljačke strategije, odnosno ciljevi i aktivnosti koji će u predstojećem razdoblju usmjeravati upravljanje područjem i resursima Javne ustanove. Plan upravljanja u prvom redu pomaže Javnoj ustanovi da dugoročno učinkovito upravlja očuvanjem zaštićenih područja i područja ekološke mreže. No plan upravljanja je ujedno i javni dokument, dostupan svima, koji omogućuje dionicima i zainteresiranoj javnosti da prate djelovanje Javne ustanove te se vlastitim angažmanom, gdje je to moguće, uključe u upravljanje te tako doprinesu očuvanju vrijednosti područja.

Vizija plana upravljanja Parkom prirode Vransko jezero

Područje Parka prirode Vransko jezero s pridruženim područjima ekološke mreže očuvano je Ramsar vlažno područje od međunarodnog značaja, jedinstveni obalni prostor slatkovodnog jezera s vrijednim močvarnim i poplavnim staništima, od iznimne važnosti za zaštitu ptica i očuvanje bioraznolikosti.
To je prostor velike prirodne i krajobrazne ljepote te bogate kulturno-povijesne baštine koji lokalnom stanovništvu omogućuje kvalitetan život i razvoj u skladu s prirodom, a posjetiteljima priliku za nove spoznaje i nadahnjujuće iskustvo.

Prezentacija2

 (klikni za otvaranje Plana upravljanja)

Na linku je dostupan i Izvještaj s Javne rasprave koja je započela 6. rujna i završila 6. listopada 2022. godine.

Skip to content